Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 2 dari 2 untuk hebrew:02976 AND book:24 (0.001 seconds)
(1.00)Yer 18:12

Tetapi mereka berkata: Tidak ada gunanya! Sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat."

(0.92)Yer 2:25

Jagalah, supaya kakimu jangan tak bersepatu dan supaya rongkonganmu jangan haus! Tetapi engkau berkata: Percuma saja! Percuma! Sebab aku cinta kepada orang-orang asing, jadi aku mau mengikuti mereka.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=hebrew:02976 AND book:24&page=1
Copyright © 2005-2022 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)