Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 20 dari 357 untuk hakku (0.001 seconds)
(1.00)Kej 25:31

Tetapi kata Yakub: "Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu."

(0.94)Rat 3:35

kalau hak orang dibelokkan di hadapan Yang Mahatinggi,

(0.87)Ayb 34:5

Karena Ayub berkata: Aku benar, tetapi Allah mengambil hakku;

(0.85)1Kor 9:4

Tidakkah kami mempunyai hak untuk makan dan minum?

(0.85)Mzm 37:6

Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang.

(0.82)Kej 25:32

Sahut Esau: "Sebentar lagi aku akan mati; apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu?"

(0.82)Im 25:24

Di seluruh tanah milikmu haruslah kamu memberi hak menebus tanah.

(0.79)Kej 25:33

Kata Yakub: "Bersumpahlah dahulu kepadaku." Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya.

(0.79)Mzm 35:23

Terjagalah dan bangunlah membela hakku, membela perkaraku, ya Allahku dan Tuhanku!

(0.74)Im 25:48

maka sesudah ia menyerahkan dirinya, ia berhak ditebus, yakni seorang dari antara saudara-saudaranya boleh menebus dia,

(0.74)Ayb 31:13

Jikalau aku mengabaikan hak budakku laki-laki atau perempuan, ketika mereka beperkara dengan aku,

(0.74)Ams 31:9

Bukalah mulutmu, ambillah keputusan secara adil dan berikanlah kepada yang tertindas dan yang miskin hak mereka.

(0.73)1Kor 9:12

Kalau orang lain mempunyai hak untuk mengharapkan hal itu dari pada kamu, bukankah kami mempunyai hak yang lebih besar? Tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya, kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus.

(0.71)Ul 24:17

Janganlah engkau memperkosa hak orang asing dan anak yatim; juga janganlah engkau mengambil pakaian seorang janda menjadi gadai.

(0.71)Ul 27:19

Terkutuklah orang yang memperkosa hak orang asing, anak yatim dan janda. Dan seluruh bangsa itu haruslah berkata: Amin!

(0.70)Im 25:29

"Apabila seseorang menjual rumah tempat tinggal di suatu kota yang berpagar tembok, maka hak menebus hanya berlaku selama setahun mulai dari hari penjualannya; hak menebus berlaku hanya satu tahun.

(0.70)Ams 31:5

jangan sampai karena minum ia melupakan apa yang telah ditetapkan, dan membengkokkan hak orang-orang yang tertindas.

(0.70)Ams 3:27

Janganlah menahan kebaikan dari pada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya.

(0.68)Im 25:32

Mengenai rumah-rumah di kota-kota orang Lewi, hak menebus rumah-rumah itu ada pada orang-orang Lewi untuk selama-lamanya.

(0.68)Yes 1:17

belajarlah berbuat baik; usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam; belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda!


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=hakku&page=1
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)