Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 21 - 40 dari 92 untuk greek:hn AND book:43 (0.001 seconds)
(0.94)Yoh 11:18

Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira dua mil jauhnya.

(0.94)Yoh 13:30

Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam.

(0.93)Yoh 1:15

Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru, katanya: "Inilah Dia, yang kumaksudkan ketika aku berkata: Kemudian dari padaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku."

(0.93)Yoh 18:18

Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga Bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiang di situ. Juga Petrus berdiri berdiang bersama-sama dengan mereka.

(0.93)Yoh 19:20

Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin dan bahasa Yunani.

(0.92)Yoh 1:9

Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia.

(0.92)Yoh 1:10

Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan oleh-Nya, tetapi dunia tidak mengenal-Nya.

(0.92)Yoh 4:32

Akan tetapi Ia berkata kepada mereka: "Pada-Ku ada makanan yang tidak kamu kenal."

(0.92)Yoh 5:5

Di situ ada seorang yang sudah tiga puluh delapan tahun lamanya sakit.

(0.92)Yoh 9:14

Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu, adalah hari Sabat.

(0.92)Yoh 11:1

Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta.

(0.92)Yoh 11:6

Namun setelah didengar-Nya, bahwa Lazarus sakit, Ia sengaja tinggal dua hari lagi di tempat, di mana Ia berada;

(0.92)Yoh 17:22

Dan Aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan, yang Engkau berikan kepada-Ku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti Kita adalah satu:

(0.92)Yoh 18:14

dan Kayafaslah yang telah menasihatkan orang-orang Yahudi: "Adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa."

(0.92)Yoh 18:30

Jawab mereka kepadanya: "Jikalau Ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkan-Nya kepadamu!"

(0.92)Yoh 18:40

Mereka berteriak pula: "Jangan Dia, melainkan Barabas!" Barabas adalah seorang penyamun.

(0.92)Yoh 19:42

Karena hari itu hari persiapan orang Yahudi, sedang kubur itu tidak jauh letaknya, maka mereka meletakkan mayat Yesus ke situ.

(0.92)Yoh 20:24

Tetapi Tomas, seorang dari kedua belas murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka, ketika Yesus datang ke situ.

(0.91)Yoh 1:30

Dialah yang kumaksud ketika kukatakan: Kemudian dari padaku akan datang seorang, yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku.

(0.91)Yoh 1:40

Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=greek:hn AND book:43&page=2
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)