Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 1 dari 1 untuk greek:abaddwn (0.000 seconds)
(1.00)Why 9:11

Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut; namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abadon dan dalam bahasa Yunani ialah Apolion.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=greek:abaddwn&page=1
Copyright © 2005-2024 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)