Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 20 dari 66 untuk greek:4245 (0.000 seconds)
(1.00)1Tim 5:2

perempuan-perempuan tua sebagai ibu dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian.

(1.00)Ibr 11:2

Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita.

(0.80)Mat 27:12

Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap Dia, Ia tidak memberi jawab apapun.

(0.80)Mat 27:41

Demikian juga imam-imam kepala bersama-sama ahli-ahli Taurat dan tua-tua mengolok-olokkan Dia dan mereka berkata:

(0.80)Kis 4:8

Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus: "Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua,

(0.80)Kis 11:30

Hal itu mereka lakukan juga dan mereka mengirimkannya kepada penatua-penatua dengan perantaraan Barnabas dan Saulus.

(0.80)Kis 15:6

Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu.

(0.80)Kis 20:17

Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus.

(0.80)1Tim 5:1

Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegorlah dia sebagai bapa. Tegorlah orang-orang muda sebagai saudaramu,

(0.80)1Tim 5:19

Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung dua atau tiga orang saksi.

(0.80)3Yoh 1:1

Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran.

(0.80)Why 5:14

Dan keempat makhluk itu berkata: "Amin". Dan tua-tua itu jatuh tersungkur dan menyembah.

(0.70)Mat 28:12

Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu

(0.70)Kis 4:5

Pada keesokan harinya pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem

(0.70)Kis 14:23

Di tiap-tiap jemaat rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat itu dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka.

(0.70)Kis 21:18

Pada keesokan harinya pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus; semua penatua telah hadir di situ.

(0.70)1Tim 5:17

Penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati dua kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar.

(0.60)Mat 15:2

"Mengapa murid-murid-Mu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan."

(0.60)Mat 26:3

Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana Imam Besar yang bernama Kayafas,

(0.60)Mat 26:57

Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawa-Nya menghadap Kayafas, Imam Besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=greek:4245&page=1
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)