Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 20 dari 242 untuk gadis (0.000 seconds)
(1.00)1Raj 1:3

Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, dan didapatlah Abisag, gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja.

(0.97)Ul 22:15

maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua kota di pintu gerbang.

(0.94)Kej 24:28

Berlarilah gadis itu pergi menceritakan kejadian itu ke rumah ibunya.

(0.82)Mat 25:7

Gadis-gadis itupun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka.

(0.81)Ul 22:29

maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan lima puluh syikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi isterinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia; selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi.

(0.81)Kel 2:8

Sahut puteri Firaun kepadanya: "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu.

(0.81)Ul 22:20

Tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis,

(0.81)1Raj 2:21

Kata perempuan itu: "Biarlah Abisag, gadis Sunem itu, diberikan kepada kakakmu Adonia menjadi isterinya."

(0.78)Kej 24:57

Kata mereka: "Baiklah kita panggil anak gadis itu dan menanyakan kepadanya sendiri."

(0.78)Mrk 6:28

Ia membawa kepala itu di sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya.

(0.77)Ul 22:27

Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang; walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang datang menolongnya.

(0.77)Ul 22:28

Apabila seseorang bertemu dengan seorang gadis, yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya kedapatan--

(0.77)2Raj 5:4

Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya: "Begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu."

(0.73)Ul 22:25

Tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanyalah laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati,

(0.72)Mat 25:8

Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana: Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam.

(0.72)Ul 22:26

tetapi gadis itu janganlah kauapa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan dengan hukuman mati, sebab perkara ini sama dengan perkara seseorang yang menyerang sesamanya manusia dan membunuhnya.

(0.72)1Sam 9:11

Ketika mereka naik jalan pendakian ke kota itu, mereka bertemu dengan gadis-gadis yang keluar hendak menimba air. Mereka bertanya kepada gadis-gadis itu: "Pelihat ada di sini?"

(0.70)1Raj 1:4

Gadis itu amat cantik, dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia.

(0.69)1Raj 1:15

Jadi masuklah Batsyeba menghadap raja ke dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua dan Abisag, gadis Sunem itu, melayani raja.

(0.65)Kej 24:16

Anak gadis itu sangat cantik parasnya, seorang perawan, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki; ia turun ke mata air itu dan mengisi buyungnya, lalu kembali naik.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=gadis&page=1
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)