Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 9758 ayat untuk diperolehnya [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.01)Kej 1:2

Bumi belum berbentuk e  dan kosong 1 ; f  gelap gulita menutupi samudera raya, g  dan Roh Allah h  melayang-layang i  di atas permukaan air.

(0.01)Kej 1:28

Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: a  "Beranakcuculah dan bertambah b  banyak 1 ; penuhilah bumi c  dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas d  ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. e "

(0.01)Kej 1:29

Berfirmanlah Allah: "Lihatlah, Aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji; itulah akan menjadi makananmu. f 

(0.01)Kej 2:4

Demikianlah riwayat 1  r  langit dan bumi pada waktu diciptakan. s  Ketika TUHAN Allah 2  menjadikan bumi dan langit, --

(0.02)Kej 2:12

Dan emas dari negeri itu baik; di sana ada damar j  bedolah dan batu krisopras.

(0.02)Kej 2:15

TUHAN Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden 1  m  untuk mengusahakan dan memelihara taman itu.

(0.01)Kej 2:19

Lalu TUHAN Allah membentuk dari tanah segala binatang hutan r  dan segala burung di udara. s  Dibawa-Nyalah semuanya kepada manusia itu untuk melihat, bagaimana ia menamainya; dan seperti nama yang diberikan t  manusia itu kepada tiap-tiap makhluk u  yang hidup, demikianlah nanti nama makhluk itu.

(0.01)Kej 2:20

Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara dan kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong v  yang sepadan dengan dia.

(0.13)Kej 3:1

Adapun ular 1  e  ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh TUHAN Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu: "Tentulah Allah berfirman: Semua pohon dalam taman f  ini jangan kamu makan buahnya, bukan?"

(0.01)Kej 3:6

Perempuan itu melihat, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagipula pohon itu menarik hati k  karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil 1  dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya l  yang bersama-sama dengan dia, dan suaminyapun memakannya 2 . m 

(0.01)Kej 3:8

Ketika mereka mendengar bunyi langkah TUHAN Allah, yang berjalan-jalan p  dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah q  manusia 1  dan isterinya itu terhadap TUHAN Allah di antara pohon-pohonan dalam taman.

(0.01)Kej 3:20

Manusia itu memberi nama Hawa p  kepada isterinya 1 , sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup.

(0.01)Kej 3:23

Lalu TUHAN Allah mengusir dia dari taman Eden t  supaya ia mengusahakan tanah u  dari mana ia diambil.

(0.17)Kej 4:1

Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, z  isterinya 1 , a  dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain; b  maka kata perempuan itu: "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan TUHAN."

(0.02)Kej 4:3

Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan e  sebagian dari hasil tanah itu kepada TUHAN 1  f  sebagai korban persembahan;

(0.02)Kej 4:4

Habel juga mempersembahkan korban persembahan g  dari anak sulung kambing dombanya, h  yakni lemak-lemaknya; maka TUHAN mengindahkan Habel dan korban persembahannya i  itu,

(0.01)Kej 4:14

Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini dan aku akan tersembunyi dari hadapan-Mu, u  seorang pelarian dan pengembara di bumi; v  maka barangsiapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. w "

(0.39)Kej 4:15

Firman TUHAN kepadanya: "Sekali-kali tidak! Barangsiapa yang membunuh Kain x  akan dibalaskan y  kepadanya tujuh kali lipat. z " Kemudian TUHAN menaruh tanda pada Kain 1 , supaya ia jangan dibunuh oleh barangsiapapun yang bertemu dengan dia.

(0.01)Kej 4:17

Kain bersetubuh dengan isterinya 1  c  dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henokh; kemudian Kain mendirikan suatu kota d  dan dinamainya kota itu Henokh, menurut nama anaknya. e 

(0.02)Kej 4:19

Lamekh mengambil isteri f  dua orang 1 ; g  yang satu namanya Ada, yang lain Zila.
TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA