Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 20 dari 75 untuk bersuamikan AND book:[40 TO 66] (0.002 seconds)
(1.00)Rm 7:2

Sebab seorang isteri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu.

(0.97)1Kor 7:3

Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap isterinya, demikian pula isteri terhadap suaminya.

(0.82)1Kor 7:11

Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan isterinya.

(0.82)Ef 5:22

Hai isteri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan,

(0.80)Yoh 4:17

Kata perempuan itu: "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya: "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami,

(0.80)Tit 2:4

dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda mengasihi suami dan anak-anaknya,

(0.78)1Kor 7:4

Isteri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya, demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi isterinya.

(0.78)Yoh 4:16

Kata Yesus kepadanya: "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini."

(0.77)Yoh 4:18

sebab engkau sudah mempunyai lima suami dan yang ada sekarang padamu, bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar."

(0.77)Kol 3:19

Hai suami-suami, kasihilah isterimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia.

(0.74)Mat 1:16

Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus.

(0.73)Kol 3:18

Hai isteri-isteri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan.

(0.72)1Kor 7:39

Isteri terikat selama suaminya hidup. Kalau suaminya telah meninggal, ia bebas untuk kawin dengan siapa saja yang dikehendakinya, asal orang itu adalah seorang yang percaya.

(0.71)1Kor 7:16

Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai isteri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan isterimu?

(0.71)Ef 5:24

Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah isteri kepada suami dalam segala sesuatu.

(0.70)Ef 5:33

Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku: kasihilah isterimu seperti dirimu sendiri dan isteri hendaklah menghormati suaminya.

(0.69)1Kor 7:34

dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya.

(0.67)Ef 5:25

Hai suami, kasihilah isterimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya baginya

(0.66)1Kor 7:2

tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri.

(0.65)Mrk 10:12

Dan jika si isteri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zinah."


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=bersuamikan AND book:[40 TO 66]&page=1
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)