Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 8934 ayat untuk aku menghakimi [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.004 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ams 8:16

Karena aku para pembesar berkuasa j  juga para bangsawan dan semua hakim di bumi.

(0.99)Mzm 75:2

(75-3) "Apabila Aku menetapkan waktunya, u  Aku sendiri akan menghakimi dengan kebenaran. v 

(0.98)Yoh 8:15

Kamu menghakimi menurut ukuran j  manusia, Aku tidak menghakimi seorangpun, k 

(0.95)Luk 12:14

Tetapi Yesus berkata kepadanya: "Saudara, siapakah yang telah mengangkat Aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?"

(0.92)Mzm 7:8

(7-9) TUHAN mengadili s  bangsa-bangsa. Hakimilah aku, TUHAN, t  apakah aku benar, u  dan apakah aku tulus ikhlas. v 

(0.91)Mzm 35:24

Hakimilah aku sesuai dengan keadilan-Mu, ya TUHAN Allahku, supaya mereka jangan bersukacita i  atasku!

(0.90)Hak 11:27

Jadi aku tidak bersalah terhadap engkau, tetapi engkau berbuat jahat terhadap aku dengan berperang melawan aku. TUHAN, Hakim m  itu, Dialah yang menjadi hakim n  pada hari ini antara orang Israel dan bani Amon. o "

(0.81)1Taw 17:10

sejak Aku mengangkat hakim-hakim h  atas umat-Ku Israel. Aku akan menundukkan segala musuhmu. Juga Aku beritahukan kepadamu: TUHAN akan membangun suatu keturunan bagimu.

(0.81)Yl 3:12

Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat, e  sebab di sana Aku akan duduk untuk menghakimi f  segala bangsa dari segenap penjuru.

(0.77)2Sam 7:11

sejak Aku mengangkat hakim-hakim i  atas umat-Ku Israel. Aku mengaruniakan keamanan kepadamu dari pada semua musuhmu j . Juga diberitahukan k  TUHAN kepadamu: TUHAN akan memberikan l  keturunan m  kepadamu.

(0.75)Yeh 34:22

maka Aku akan menolong domba-domba-Ku, supaya mereka jangan lagi menjadi mangsa dan Aku akan menjadi hakim di antara domba dengan domba. l 

(0.75)2Sam 15:4

Lagi kata Absalom: "Sekiranya aku diangkat menjadi hakim di negeri l  ini! Maka setiap orang yang mempunyai perkara atau pertikaian hukum boleh datang kepadaku, dan aku akan menyelesaikan perkaranya dengan adil."

(0.74)Yos 23:2

dipanggilnya seluruh orang Israel, para tua-tuanya, m  para kepalanya, para hakimnya dan para pengatur n  pasukannya dan berkata kepada mereka: "Aku telah tua dan sangat lanjut umur, o 

(0.74)Yes 1:26

Aku akan mengembalikan para hakimmu seperti dahulu, r  dan para penasihatmu seperti semula. Sesudah itu engkau akan disebutkan s  kota keadilan, t  kota u  yang setia."

(0.74)Mat 12:27

Jadi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, w  dengan kuasa siapakah pengikut-pengikutmu x  mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu.

(0.74)Luk 18:4

Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya: Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorangpun,

(0.74)Luk 11:19

Jadi jika Aku mengusir setan dengan kuasa Beelzebul, dengan kuasa apakah pengikut-pengikutmu mengusirnya? Sebab itu merekalah yang akan menjadi hakimmu.

(0.73)Yer 11:20

Tetapi, TUHAN semesta alam, yang menghakimi dengan adil, w  yang menguji batin x  dan hati, y  biarlah aku melihat pembalasan-Mu z  terhadap mereka, sebab kepada-Mulah kuserahkan perkaraku.

(0.71)Yeh 34:20

Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan ALLAH terhadap mereka. Dengan sesungguhnya Aku sendiri akan menjadi hakim di antara domba yang gemuk dengan domba j  yang kurus;

(0.69)Yoh 8:16

dan jikalau Aku menghakimi, maka penghakiman-Ku itu benar, sebab Aku tidak seorang diri, tetapi Aku bersama dengan Dia yang mengutus Aku. l 
TIP #26: Perkuat kehidupan spiritual harian Anda dengan Bacaan Alkitab Harian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA