Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 21 - 40 dari 44 ayat untuk adanya AND book:33 [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: Sebelumnya 1 2 3 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.11)Mi 1:11

Berkemaslah, hai penduduk Safir, dengan telanjang f  dan malu. Tidak berani keluar penduduk Zaanan. Ratapan Bet-Haezel menghalangi engkau untuk tetap berdiri.

(0.11)Mi 7:2

Orang saleh sudah hilang dari negeri, d  dan tiada e  lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar f  darah, g  yang seorang mencoba menangkap yang lain h  dengan jaring. i 

(0.11)Mi 3:8

Tetapi aku ini penuh dengan kekuatan, dengan Roh TUHAN 1 , dengan keadilan dan keperkasaan, untuk memberitakan kepada Yakub pelanggarannya dan kepada Israel dosanya. l 

(0.11)Mi 6:9

Dengarlah, l  TUHAN berseru 1  kepada kota: --adalah bijaksana untuk takut kepada nama-Nya--:"Dengarlah, hai suku bangsa dan orang kota!

(0.11)Mi 7:8

Janganlah bersukacita atas aku, u  hai musuhku! Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun v  pula 1 , sekalipun aku duduk dalam gelap, TUHAN akan menjadi terangku. w 

(0.11)Mi 1:14

Sebab itu baiklah diberi hadiah k  perpisahan kepada Moresyet l -Gat. Rumah-rumah Akhzib m  akan menjadi tipu daya n  bagi raja-raja Israel.

(0.11)Mi 7:5

Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan! o  Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuanmu!

(0.11)Mi 1:7

Segala patungnya v  akan diremukkan, w  segala upah sundalnya akan dibakar, dan segala berhalanya x  akan Kuhancurkan; sebab dari upah sundal y  dikumpulkan semuanya itu, dan akan kembali menjadi upah sundal.

(0.11)Mi 1:8

Karena inilah aku hendak berkeluh kesah dan meratap 1 , z  hendak berjalan dengan tidak berkasut a  dan telanjang, hendak melolong seperti serigala dan meraung seperti burung unta:

(0.11)Mi 2:2

yang apabila menginginkan ladang-ladang, u  mereka merampasnya, v  dan rumah-rumah, mereka menyerobotnya; yang menindas w  orang dengan rumahnya, manusia dengan milik pusakanya! x 

(0.11)Mi 2:13

Penerobos akan maju di depan q  mereka; mereka akan menerobos dan berjalan melewati pintu r  gerbang dan akan keluar dari situ. Raja mereka akan berjalan terus di depan mereka, TUHAN sendiri di kepala barisan mereka!

(0.11)Mi 3:5

Beginilah firman TUHAN terhadap para nabi 1 , yang menyesatkan b  bangsaku, yang apabila mereka mendapat sesuatu untuk dikunyah, maka mereka menyerukan damai, c  tetapi terhadap orang yang tidak memberi sesuatu ke dalam mulut mereka, maka mereka menyatakan perang.

(0.11)Mi 3:6

Sebab itu hari akan menjadi malam bagimu tanpa penglihatan, dan menjadi gelap bagimu tanpa tenungan. d  Matahari akan terbenam bagi para nabi e  itu, dan hari menjadi hitam suram bagi mereka. f 

(0.11)Mi 4:8

Dan engkau, hai Menara Kawanan Domba, hai Bukit puteri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali w  pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas puteri Yerusalem. x 

(0.11)Mi 5:6

(5-5) Mereka itu akan mencukur negeri Asyur dengan pedang dan negeri Nimrod t  dengan pedang u  terhunus; mereka akan melepaskan kita dari Asyur, apabila ia ini masuk ke negeri kita dan menginjak daerah v  kita.

(0.11)Mi 6:2

Dengarlah, n  hai gunung-gunung, pengaduan o  TUHAN, dan pasanglah telinga, hai dasar-dasar bumi! Sebab TUHAN mempunyai pengaduan p  terhadap umat-Nya, dan Ia beperkara q  dengan Israel.

(0.11)Mi 7:3

Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat; j  pemuka menuntut, hakim dapat disuap; k  pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum, mereka putar balikkan!

(0.11)Mi 4:3

Ia akan menjadi hakim antara banyak bangsa, dan akan menjadi wasit bagi suku-suku bangsa yang besar sampai ke tempat yang jauh; g  mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak, dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas; h  bangsa tidak akan lagi i  mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. j 

(0.11)Mi 5:2

(5-1) Tetapi engkau, hai Betlehem 1  i  Efrata, j  hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, dari padamu akan bangkit bagi-Ku seorang yang akan memerintah k  Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, l  sejak dahulu kala. m 

(0.11)Mi 5:3

(5-2) Sebab itu ia akan membiarkan n  mereka 1  sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan; lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel.
TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA