Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 20 dari 752 untuk Saudara-saudarakulah AND book:[1 TO 39] (0.002 seconds)
(1.00)Im 18:16

Janganlah kausingkapkan aurat isteri saudaramu laki-laki, karena itu hak saudaramu laki-laki.

(0.94)1Taw 11:38

Yoel, saudara Natan; Mibhar bin Hagri;

(0.87)Bil 27:10

Dan apabila ia tidak mempunyai saudara-saudara lelaki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudara lelaki ayahnya.

(0.87)Kej 19:7

dan ia berkata: "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat.

(0.86)1Taw 24:25

Saudara Mikha ialah Yisia; dari anak-anak Yisia ialah Zakharia.

(0.85)Im 20:21

Bila seorang laki-laki mengambil isteri saudaranya, itu suatu kecemaran, karena ia melanggar hak saudaranya laki-laki, dan mereka akan tidak beranak.

(0.84)Kej 45:15

Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia.

(0.83)1Taw 11:45

Yediael bin Simri, dan Yoha, saudaranya, orang Tizi;

(0.83)Mzm 50:20

Engkau duduk, dan mengata-ngatai saudaramu, memfitnah anak ibumu.

(0.81)1Taw 7:35

Anak-anak Helem, saudaranya laki-laki, ialah Zofah, Yimna, Seles dan Amal.

(0.81)1Taw 9:38

Miklot memperanakkan Simeam. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain.

(0.80)Hos 2:1

(1-12) Katakanlah kepada saudara-saudaramu laki-laki: "Ami!" dan kepada saudara-saudaramu perempuan: "Ruhama!"

(0.80)Kej 37:12

Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikhem.

(0.79)1Taw 4:11

Kelub, saudara Suha, memperanakkan Mehir, dialah ayah Eston;

(0.78)Kej 45:3

Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya: "Akulah Yusuf! Masih hidupkah bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia.

(0.77)Im 18:14

Janganlah kausingkapkan aurat isteri saudara laki-laki ayahmu, janganlah kauhampiri isterinya, karena ia isteri saudara ayahmu.

(0.76)Kej 42:8

Memang Yusuf mengenal saudara-saudaranya itu, tetapi dia tidak dikenal mereka.

(0.76)1Taw 8:32

dan Miklot yang memperanakkan Simea. Juga mereka ini pergi diam berdekatan dengan saudara-saudara mereka di Yerusalem bersama-sama saudara mereka yang lain.

(0.76)Ams 6:19

seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran saudara.

(0.76)Kej 49:5

Simeon dan Lewi bersaudara; senjata mereka ialah alat kekerasan.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=Saudara-saudarakulah AND book:[1 TO 39]&page=1
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)