Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 21 ayat untuk Mefiboset [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)2Sam 9:12

Mefiboset mempunyai seorang anak laki-laki yang kecil, yang bernama Mikha. Semua orang yang diam di rumah Ziba adalah hamba-hamba Mefiboset. t 

(0.95)2Sam 9:6

Dan Mefiboset bin Yonatan bin Saul masuk menghadap Daud, ia sujud dan menyembah. m  Kata Daud: "Mefiboset!" Jawabnya: "Inilah hamba tuanku."

(0.76)2Sam 19:25

Ketika ia dari Yerusalem menyongsong raja, bertanyalah raja kepadanya: "Mengapa engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, l  Mefiboset?"

(0.76)2Sam 9:13

Demikianlah Mefiboset diam di Yerusalem, sebab ia tetap makan sehidangan dengan raja. Adapun kedua kakinya timpang.

(0.76)2Sam 19:30

Lalu berkatalah Mefiboset kepada raja: "Biarlah ia mengambil semuanya, sebab tuanku raja sudah pulang dengan selamat."

(0.69)2Sam 9:8

Lalu sujudlah Mefiboset p  dan berkata: "Apakah hambamu ini, sehingga engkau menghiraukan anjing q  mati seperti aku?"

(0.65)2Sam 19:24

Juga Mefiboset k  bin Saul menyongsong raja. Ia tidak membersihkan kakinya dan tidak memelihara janggutnya dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat.

(0.62)2Sam 9:11

Berkatalah Ziba kepada raja: "Hambamu ini akan melakukan tepat seperti yang diperintahkan tuanku raja kepadanya." Dan Mefiboset makan sehidangan dengan Daud sebagai salah seorang anak raja. s 

(0.60)2Sam 21:7

Tetapi raja merasa sayang kepada Mefiboset g  bin Yonatan bin Saul, karena sumpah h  demi TUHAN ada di antara mereka, di antara Daud dan Yonatan bin Saul.

(0.57)2Sam 16:4

Lalu berkatalah raja kepada Ziba: "Kalau begitu, kepunyaanmulah segala kepunyaan Mefiboset. h " Kata Ziba: "Aku tunduk! Biarlah kiranya aku tetap mendapat kasih di matamu, ya tuanku raja."

(0.49)2Sam 16:1

Ketika Daud baru saja melewati puncak, datanglah Ziba, c  hamba Mefiboset, mendapatkan dia membawa sepasang keledai yang berpelana, dengan muatan dua ratus ketul roti, seratus buah kue kismis, seratus buah-buahan musim panas dan sebuyung anggur. d 

(0.49)2Sam 21:8

Lalu raja mengambil kedua anak laki-laki Rizpa i  binti Aya, yang dilahirkannya bagi Saul, yakni Armoni dan Mefiboset, dan kelima anak laki-laki Merab binti Saul, yang dilahirkannya bagi Adriel bin Barzilai, orang Mehola j  itu,

(0.44)2Sam 4:4

Yonatan, z  anak Saul, mempunyai seorang anak laki-laki, yang cacat kakinya. Ia berumur lima tahun, ketika datang kabar a  tentang Saul dan Yonatan dari Yizreel. Inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu, lalu lari, tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. b  Ia bernama Mefiboset. c 

(0.44)2Sam 9:10

Engkau harus mengerjakan tanah baginya, engkau, anak-anakmu dan hamba-hambamu, dan harus membawa masuk tuaiannya, supaya cucu r  tuanmu itu ada makanannya. Mefiboset, cucu tuanmu itu, akan tetap makan sehidangan dengan aku." Ziba mempunyai lima belas orang anak laki-laki dan dua puluh orang hamba.

(0.12)2Sam 9:5

Sesudah itu raja Daud menyuruh mengambil dia dari rumah Makhir bin Amiel, dari Lodebar.

(0.10)1Taw 8:34

Anak Yonatan v  ialah Meribaal dan Meribaal w  memperanakkan Mikha.

(0.10)1Taw 9:40

Anak Yonatan ialah Meribaal, c  dan Meribaal memperanakkan Mikha.

(0.09)2Sam 16:3

Kemudian bertanyalah raja: "Di manakah anak f  tuanmu?" Jawab Ziba g  kepada raja: "Ia ada di Yerusalem 1 , sebab katanya: Pada hari ini kaum Israel akan mengembalikan kepadaku kerajaan ayahku."

(0.07)2Sam 4:1

Ketika didengar anak Saul, bahwa Abner w  sudah mati di Hebron, maka hilanglah keberaniannya, dan terkejutlah seluruh orang Israel.

(0.06)2Sam 19:26

Jawabnya: "Ya tuanku raja, aku ditipu hambaku. m  Sebab hambamu ini berkata kepadanya: Pelanailah keledai bagiku, supaya aku menungganginya dan pergi bersama-sama dengan raja! --sebab hambamu ini timpang. n 
TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA