Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 5380 ayat untuk Kuperanakkan [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(0.30)Kej 3:16

Firman-Nya kepada perempuan itu: "Susah payahmu waktu mengandung akan Kubuat sangat banyak 1 ; dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu; d  namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. e "

(0.14)Kej 4:1

Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, z  isterinya 1 , a  dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain; b  maka kata perempuan itu: "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan TUHAN."

(0.03)Kej 4:2

Selanjutnya dilahirkannyalah Habel, c  adik Kain; dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. d 

(0.39)Kej 4:4

Habel juga mempersembahkan korban persembahan g  dari anak sulung kambing dombanya, h  yakni lemak-lemaknya; maka TUHAN mengindahkan Habel dan korban persembahannya i  itu,

(0.34)Kej 4:17

Kain bersetubuh dengan isterinya 1  c  dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Henokh; kemudian Kain mendirikan suatu kota d  dan dinamainya kota itu Henokh, menurut nama anaknya. e 

(0.69)Kej 4:18

Bagi Henokh lahirlah Irad, dan Irad itu memperanakkan Mehuyael dan Mehuyael memperanakkan Metusael, dan Metusael memperanakkan Lamekh.

(0.02)Kej 4:20

Ada itu melahirkan Yabal; dialah yang menjadi bapa orang yang diam dalam kemah dan memelihara ternak.

(0.13)Kej 4:22

Zila juga melahirkan anak, yakni Tubal-Kain, bapa semua tukang tembaga j  dan tukang besi. Adik perempuan Tubal-Kain ialah Naama.

(0.01)Kej 4:24

sebab jika Kain harus dibalaskan l  tujuh kali lipat, m  maka Lamekh tujuh puluh tujuh kali lipat. n "

(0.15)Kej 4:25

Adam bersetubuh pula dengan isterinya, o  lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Set, p  sebab katanya: "Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel; sebab Kain telah membunuhnya. q "

(0.45)Kej 4:26

Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set juga dan anak itu dinamainya Enos. r  Waktu itulah orang mulai memanggil nama TUHAN 1 . s 

(0.02)Kej 5:1

Inilah daftar t  keturunan u  Adam 1 . Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuat-Nyalah dia menurut rupa Allah; v 

(0.39)Kej 5:3

Setelah Adam hidup seratus tiga puluh tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, y  lalu memberi nama Set z  kepadanya.

(0.58)Kej 5:4

Umur Adam, setelah memperanakkan Set, delapan ratus tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.

(0.52)Kej 5:6

Setelah Set hidup seratus lima tahun, ia memperanakkan Enos 1 . b 

(0.55)Kej 5:7

Dan Set masih hidup delapan ratus tujuh tahun, setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.

(0.52)Kej 5:9

Setelah Enos hidup sembilan puluh tahun, ia memperanakkan Kenan.

(0.54)Kej 5:10

Dan Enos masih hidup delapan ratus lima belas tahun, setelah ia memperanakkan Kenan, c  dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.

(0.52)Kej 5:12

Setelah Kenan hidup tujuh puluh tahun, ia memperanakkan Mahalaleel. d 

(0.54)Kej 5:13

Dan Kenan masih hidup delapan ratus empat puluh tahun, setelah ia memperanakkan Mahalaleel, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan.
TIP #24: Gunakan Studi Kamus untuk mempelajari dan menyelidiki segala aspek dari 20,000+ istilah/kata. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA