Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 245 ayat untuk Kanaan [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Kej 15:21

orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi dan orang Yebus itu. k "

(0.94)Kej 10:15

Kanaan i  memperanakkan Sidon, j  anak sulungnya, k  dan Het, l 

(0.91)Kej 10:6

Keturunan Ham 1  ialah Kush, p  Misraim, Put q  dan Kanaan. r 

(0.82)Yos 19:28

dan ke Ebron, o  Rehob, p  Hamon q  dan Kana r  sampai ke Sidon Besar. s 

(0.79)Kej 28:8

maka Esaupun menyadari, bahwa perempuan b  Kanaan itu tidak disukai oleh Ishak, c  ayahnya.

(0.77)Kej 37:1

Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan w  ayahnya, yakni di tanah Kanaan. x 

(0.77)Kej 10:18

orang Arwadi, q  orang Semari dan orang Hamati; r  kemudian berseraklah kaum-kaum orang Kanaan s  itu.

(0.76)Kej 23:2

Kemudian matilah Sara di Kiryat-Arba, a  yaitu Hebron, b  di tanah Kanaan, lalu Abraham datang meratapi dan menangisinya. c 

(0.76)Kej 9:26

Lagi katanya: "Terpujilah TUHAN, Allah Sem, w  tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba x  baginya.

(0.75)Kej 9:25

berkatalah ia: "Terkutuklah t  Kanaan 1 , u  hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya. v "

(0.74)Kej 45:25

Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir m  dan sampai di tanah Kanaan, n  kepada Yakub, ayah mereka.

(0.71)Kej 9:18

Anak-anak Nuh yang keluar dari bahtera ialah Sem, Ham dan Yafet; n  Ham adalah bapa Kanaan. o 

(0.71)Kej 36:5

dan Oholibama melahirkan Yeush, Yaelam dan Korah. y  Itulah anak-anak Esau, yang lahir baginya di tanah Kanaan.

(0.71)Kej 9:22

Maka Ham 1 , bapa Kanaan itu, melihat aurat s  ayahnya, lalu diceritakannya kepada kedua saudaranya di luar.

(0.70)Kej 46:10

Anak-anak Simeon u  ialah Yemuel, v  Yamin, Ohad, Yakhin dan Zohar w  serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan.

(0.68)Kej 13:12

Abram menetap di tanah Kanaan, s  tetapi Lot t  menetap di kota-kota Lembah u  Yordan dan berkemah di dekat Sodom 1 . v 

(0.68)Kej 35:6

Lalu sampailah Yakub ke Lus i  yang di tanah Kanaan j --yaitu Betel--,ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia.

(0.68)Kej 45:17

Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf: "Katakanlah kepada saudara-saudaramu Buatlah begini: muatilah binatang-binatangmu x  dan pergilah ke tanah Kanaan, y 

(0.66)Kel 15:15

Pada waktu itu gemparlah para kepala c  kaum di Edom, d  kedahsyatan e  menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab; semua penduduk tanah Kanaan gemetar. f 

(0.65)Kej 9:27

Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, y  dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, z  tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya."
TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.06 detik
dipersembahkan oleh YLSA