Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 20 dari 26 untuk Hezron (0.001 seconds)
(1.00)Bil 26:6

dari Hezron kaum orang Hezron dan dari Karmi kaum orang Karmi.

(0.99)1Taw 2:5

Anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul.

(0.95)Rut 4:19

Hezron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab,

(0.88)Rut 4:18

Inilah keturunan Peres: Peres memperanakkan Hezron,

(0.86)Bil 26:21

Bani Peres ialah: dari Hezron kaum orang Hezron dan dari Hamul kaum orang Hamul.

(0.85)Mat 1:3

Yehuda memperanakkan Peres dan Zerah dari Tamar, Peres memperanakkan Hezron, Hezron memperanakkan Ram,

(0.81)1Taw 2:9

Anak-anak yang lahir bagi Hezron ialah Yerahmeel, Ram dan Khelubai.

(0.81)1Taw 4:1

Anak-anak Yehuda ialah Peres, Hezron, Karmi, Hur dan Syobal.

(0.80)Yos 15:25

Hazor-Hadata, Keriot-Hezron, itulah Hazor;

(0.78)1Taw 2:24

Sesudah Hezron mati, Kaleb menghampiri Efrata--dia adalah isteri Hezron, ayahnya--maka perempuan itu melahirkan baginya Asyhur, bapa Tekoa.

(0.77)Kej 46:9

Anak-anak Ruben ialah Henokh, Palu, Hezron dan Karmi.

(0.72)1Taw 5:3

Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, ialah Henokh, Palu, Hezron dan Karmi.

(0.63)1Taw 2:25

Anak-anak Yerahmeel, anak sulung Hezron, ialah Ram, anak sulung, Buna, Oren, Ozem dan Ahia.

(0.63)Luk 3:33

anak Aminadab, anak Admin, anak Arni, anak Hezron, anak Peres, anak Yehuda,

(0.58)1Taw 2:18

Kaleb bin Hezron memperanakkan Yeriot dari Azuba, isterinya; dan inilah anak-anak perempuan itu: Yesyer, Sobab dan Ardon.

(0.49)Kel 6:14

(6-13) Inilah para kepala kaum keluarga mereka: Anak-anak Ruben anak sulung Israel: Henokh, Palu, Hezron dan Karmi; itulah kaum-kaum Ruben.

(0.49)1Taw 2:21

Sesudah itu Hezron menghampiri anak perempuan Makhir, bapa Gilead. Ia mengawini perempuan itu ketika ia berumur enam puluh tahun. Perempuan itu melahirkan Segub baginya.

(0.47)Kej 46:12

Anak-anak Yehuda ialah Er, Onan, Syela, Peres dan Zerah; tetapi Er dan Onan mati di tanah Kanaan; dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul.

(0.47)Yos 15:3

lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim, terus ke Zin, naik ke sebelah selatan Kadesh-Barnea, terus ke Hezron, naik ke Adar, membelok ke Karka,

(0.09)Bil 26:19

Anak-anak Yehuda ialah: Er dan Onan; tetapi Er dan Onan itu mati di tanah Kanaan.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=Hezron&page=1
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)