Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 12 dari 12 untuk Etam (0.000 seconds)
(1.00)2Taw 11:6

Ia memperkuat Betlehem, Etam, Tekoa,

(0.65)Kel 13:20

Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun.

(0.60)Bil 33:6

Mereka berangkat dari Sukot, lalu berkemah di Etam yang di tepi padang gurun.

(0.57)1Taw 4:32

Dan desa-desanya ialah Etam, Ain, Rimon, Tokhen dan Asan, lima perkampungan;

(0.55)1Taw 4:3

Inilah anak-anak Etam: Yizreel, Isma dan Idbas; nama saudara perempuan mereka ialah Hazelelponi;

(0.47)Hak 15:8

Dan dengan pukulan yang hebat ia meremukkan tulang-tulang mereka. Lalu pergilah ia dan tinggal dalam gua di bukit batu Etam.

(0.43)Bil 33:7

Mereka berangkat dari Etam, lalu balik kembali ke Pi-Hahirot yang di depan Baal-Zefon, kemudian berkemah di tentangan Migdol.

(0.41)Bil 33:8

Mereka berangkat dari Pi-Hahirot dan lewat dari tengah-tengah laut ke padang gurun, lalu mereka berjalan tiga hari perjalanan jauhnya di padang gurun Etam, kemudian mereka berkemah di Mara.

(0.31)Hak 15:11

Kemudian turunlah tiga ribu orang dari suku Yehuda ke gua di gunung batu Etam dan berkata kepada Simson: "Tidakkah kauketahui, bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Apakah juga yang telah kauperbuat terhadap kami?" Tetapi jawabnya kepada mereka: "Seperti mereka memperlakukan aku, demikianlah aku memperlakukan mereka."

(0.07)1Taw 1:36

Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Zefi, Gaetam, Kenas, Timna dan Amalek.

(0.03)Bil 33:5

Berangkatlah orang Israel dari Rameses, lalu berkemah di Sukot.

(0.02)2Taw 11:5

Rehabeam diam di Yerusalem dan memperkuat kota-kota kubu di Yehuda.


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=Etam&page=1
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)