Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 415 ayat untuk Balatentara [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Yos 5:14

Jawabnya: "Bukan, tetapi akulah Panglima Balatentara TUHAN 1 . Sekarang aku datang." Lalu sujudlah p  Yosua dengan mukanya ke tanah, q  menyembah dan berkata kepadanya: "Apakah yang akan dikatakan tuanku kepada hambanya ini?"

(0.62)Yos 5:15

Dan Panglima Balatentara TUHAN itu berkata kepada Yosua: "Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat engkau berdiri itu kudus. r " Dan Yosua berbuat demikian.

(0.58)2Taw 26:13

Di bawah pimpinan mereka terdapat satu balatentara, terdiri dari tiga ratus tujuh ribu lima ratus orang yang gagah perkasa dalam berperang, untuk membantu raja dalam menghadapi musuh.

(0.40)Mzm 103:21

Pujilah TUHAN, hai segala tentara-Nya, v  hai pejabat-pejabat-Nya w  yang melakukan kehendak-Nya.

(0.40)Mzm 148:2

Pujilah Dia, hai segala malaikat-Nya, w  pujilah Dia, hai segala tentara-Nya! x 

(0.30)2Sam 20:23

Yoab v  menjadi kepala atas segenap tentara Israel, dan Benaya bin Yoyada menjadi kepala atas orang Kreti dan orang Pleti.

(0.30)Mzm 33:16

Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa; l  seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan.

(0.24)Yes 13:4

Ada suara keramaian di atas gunung-gunung, seperti suara kumpulan orang p  yang besar jumlahnya! Suara kegaduhan q  dari kerajaan-kerajaan, dari bangsa-bangsa yang berkumpul! TUHAN semesta alam r  sedang memeriksa s  pasukan perang 1 .

(0.22)1Sam 17:45

Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu: "Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, z  tetapi aku mendatangi engkau dengan nama a  TUHAN semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kautantang b  itu.

(0.22)1Raj 22:19

Kata Mikha: "Sebab itu dengarkanlah firman TUHAN. Aku telah melihat TUHAN sedang duduk di atas takhta-Nya t  dan segenap tentara u  sorga berdiri di dekat-Nya, di sebelah kanan-Nya dan di sebelah kiri-Nya.

(0.21)2Sam 17:25

Absalom telah mengangkat Amasa h  menggantikan Yoab untuk mengepalai tentara. Amasa adalah anak seorang yang bernama Yitra, i  seorang Ismael yang telah memperisteri Abigal binti Nahas, saudara perempuan Zeruya ibu Yoab.

(0.17)Za 8:1

Datanglah firman TUHAN semesta alam, bunyinya:

(0.17)Za 8:18

Datanglah firman TUHAN semesta alam kepadaku, bunyinya:

(0.15)Za 7:4

Maka datanglah firman TUHAN semesta alam kepadaku, bunyinya:

(0.12)Bil 10:15

yang mengepalai laskar suku i  bani Isakhar j  ialah Netaneel bin Zuar;

(0.12)Bil 10:16

yang mengepalai laskar suku bani Zebulon k  ialah Eliab bin Helon. l 

(0.12)Bil 10:20

yang mengepalai laskar suku bani Gad r  ialah Elyasaf bin Rehuel.

(0.12)Bil 10:23

yang mengepalai laskar itu ialah Elisama bin Amihud; w  yang mengepalai laskar suku bani Manasye x  ialah Gamaliel bin Pedazur;

(0.12)Bil 10:24

yang mengepalai laskar suku bani Benyamin y  ialah Abidan bin Gideoni.

(0.12)Bil 10:26

yang mengepalai laskar suku bani Asyer b  ialah Pagiel bin Okhran;
TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA