Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Hasil pencarian 1 - 11 dari 11 untuk Arki (0.000 seconds)
(1.00)Kej 10:17

orang Hewi, orang Arki, orang Sini,

(1.00)1Taw 1:15

orang Hewi, orang Arki, orang Sini,

(0.75)1Taw 27:33

Ahitofel adalah penasihat raja; Husai, orang Arki, adalah sahabat raja.

(0.62)Yos 16:2

keluar dari Betel menuju ke Lus, terus ke daerah orang Arki, ke Atarot,

(0.59)2Sam 17:5

Tetapi berkatalah Absalom: "Panggillah juga Husai, orang Arki itu, supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya."

(0.51)2Sam 16:16

Ketika Husai, orang Arki, sahabat Daud itu, sampai kepada Absalom, berkatalah Husai kepada Absalom: "Hiduplah raja! Hiduplah raja!"

(0.42)2Sam 15:32

Ketika Daud sampai ke puncak, ke tempat orang sujud menyembah kepada Allah, maka datanglah Husai, orang Arki, mendapatkan dia dengan jubah yang terkoyak dan dengan tanah di atas kepala.

(0.33)2Sam 17:14

Lalu berkatalah Absalom dan setiap orang Israel: "Nasihat Husai, orang Arki itu, lebih baik dari pada nasihat Ahitofel." Sebab TUHAN telah memutuskan, bahwa nasihat Ahitofel yang baik itu digagalkan, dengan maksud supaya TUHAN mendatangkan celaka kepada Absalom.

(0.07)1Taw 1:13

Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya dan Het,

(0.06)Kej 10:15

Kanaan memperanakkan Sidon, anak sulungnya, dan Het,

(0.04)Yos 16:1

Kemudian keluarlah undian bagi bani Yusuf. Batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yerikho, di sebelah timur mata-mata air Yerikho, melalui padang gurun, yang naik dari Yerikho ke pegunungan, ke Betel,


Sumber: http://alkitab.sabda.org/search.php?search=Arki&page=1
Copyright © 2005-2021 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)