Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 35 ayat untuk Abyatar [Semua Versi Bahasa Indonesia] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Mrk 2:26

bagaimana ia masuk ke dalam Rumah Allah waktu Abyatar menjabat sebagai Imam Besar m  lalu makan roti sajian itu--yang tidak boleh dimakan n  kecuali oleh imam-imam--dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya? o "

(0.81)1Sam 30:7

Lalu Daud memberi perintah kepada imam Abyatar f  bin Ahimelekh: "Bawalah efod 1  g  itu kepadaku." Maka Abyatar membawa efod itu kepada Daud.

(0.79)2Sam 20:25

Seya menjadi panitera negara; Zadok y  dan Abyatar menjadi imam.

(0.71)1Raj 4:4

Benaya c  bin Yoyada menjadi panglima; Zadok d  dan Abyatar menjadi imam.

(0.67)2Sam 15:35

Bukankah Zadok dan Abyatar, imam-imam itu, ada bersama-sama engkau di sana? Jadi segala yang kaudengar dari dalam istana x  raja, haruslah kauberitahukan kepada Zadok dan Abyatar, imam-imam itu.

(0.67)2Sam 8:17

Zadok c  bin Ahitub dan Ahimelekh bin Abyatar d  menjadi imam; Seraya menjadi panitera e  negara;

(0.67)1Taw 18:16

Zadok h  bin Ahitub dan Ahimelekh i  bin Abyatar menjadi imam; Sausa menjadi panitera;

(0.66)1Sam 22:20

Tetapi seorang anak Ahimelekh bin Ahitub, v  namanya Abyatar w  luput; ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. x 

(0.66)2Sam 15:29

Lalu Zadok dan Abyatar membawa tabut Allah itu kembali ke Yerusalem dan tinggallah mereka di sana.

(0.66)1Taw 27:34

Yang menggantikan Ahitofel kemudian ialah Yoyada bin Benaya dan Abyatar. p  Panglima raja ialah Yoab. q 

(0.62)1Sam 22:21

Ketika Abyatar memberitahukan kepada Daud, bahwa Saul telah membunuh para imam TUHAN,

(0.61)2Sam 15:27

Lagi berkatalah raja kepada Zadok, imam l  itu: "Jadi, engkau dan Abyatar, pulanglah ke kota dengan selamat beserta anakmu masing-masing, yakni Ahimaas anakmu dan Yonatan, m  anak Abyatar.

(0.60)1Raj 1:7

Maka berundinglah ia dengan Yoab, f  anak Zeruya dan dengan imam Abyatar g  dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia.

(0.57)1Sam 23:6

Ketika Abyatar g  bin Ahimelekh melarikan diri kepada Daud ke Kehila, ia turun dengan membawa efod h  di tangannya.

(0.57)1Sam 23:9

Ketika diketahui Daud, bahwa Saul berniat jahat terhadap dia, berkatalah ia kepada imam Abyatar: k  "Bawalah efod l  itu ke mari."

(0.57)1Raj 2:35

Raja mengangkat Benaya a  bin Yoyada menggantikan Yoab menjadi kepala tentara; dan raja mengangkat imam Zadok b  menggantikan Abyatar.

(0.53)1Taw 15:11

Lalu Daud memanggil Zadok f  dan Abyatar, g  imam-imam itu, dan orang-orang Lewi, yakni Uriel, Asaya, Yoel, Semaya, Eliel dan Aminadab,

(0.48)2Sam 17:15

Sesudah itu berkatalah Husai kepada Zadok dan kepada Abyatar, imam-imam itu: "Ini dan itu dinasihatkan Ahitofel kepada Absalom dan kepada para tua-tua Israel, tetapi ini dan itu kunasihatkan.

(0.48)1Raj 1:19

Ia telah menyembelih w  banyak lembu, ternak gemukan dan domba, dan telah mengundang semua anak raja dan imam Abyatar dan Yoab, panglima itu, tetapi hambamu Salomo tidak diundangnya.

(0.48)1Raj 1:42

Selagi ia berbicara, datanglah Yonatan r  anak imam Abyatar. Lalu Adonia berkata: "Masuklah, sebab engkau seorang kesatria dan tentulah engkau membawa kabar s  baik."
TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA