Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 220 ayat untuk kuda kereta [Pencarian Tepat][TB] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Za 6:2

Kereta pertama ditarik oleh kuda merah, kereta kedua oleh kuda hitam. c 

(1.00)Za 6:3

Kereta ketiga oleh kuda putih, d  dan kereta keempat oleh kuda yang berbelang-belang dan berloreng-loreng.

(0.85)Yeh 27:14

Dari Bet-Togarma y  mereka menukarkan kuda kereta, kuda tunggang dan bagal ganti barang-barangmu.

(0.71)Yer 51:21

dengan engkau Aku menghancurkan kuda dan pengendaranya, f  dengan engkau Aku menghancurkan kereta g  dan penunggangnya,

(0.71)Nah 3:2

Dengar, lecut cambuk dan derak-derik roda! Dengar, kuda lari menderap, dan kereta meloncat-loncat!

(0.70)1Taw 18:4

Daud merebut dari padanya seribu kereta, tujuh ribu orang pasukan berkuda dan dua puluh ribu orang pasukan berjalan kaki, lalu Daud menyuruh memotong urat keting y  segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan seratus ekor kuda kereta.

(0.62)2Sam 8:4

Daud menawan dari padanya seribu tujuh ratus orang pasukan berkuda dan dua puluh ribu orang pasukan berjalan kaki, lalu Daud menyuruh memotong urat keting d  segala kuda kereta, tetapi dengan meninggalkan seratus ekor kuda kereta.

(0.62)Yos 11:9

Yosua melakukan terhadap mereka seperti yang difirmankan TUHAN kepadanya: kuda mereka dilumpuhkan dan kereta mereka dibakar dengan api.

(0.62)2Sam 15:1

Sesudah itu h  Absalom menyediakan baginya sebuah kereta i  serta kuda dan lima puluh orang yang berlari di depannya.

(0.62)1Raj 20:21

Juga raja Israel maju, lalu memusnahkan kuda dan kereta itu dan mendatangkan kekalahan yang besar kepada orang Aram.

(0.62)2Raj 6:14

Maka dikirimnyalah r  ke sana kuda serta kereta dan tentara yang besar. Sampailah mereka pada waktu malam, lalu mengepung kota itu.

(0.62)2Raj 7:14

Sesudah itu mereka mengambil dua kereta kuda, kemudian raja menyuruh mereka menyusul tentara Aram sambil berkata: "Pergilah melihatnya!"

(0.62)Mzm 20:7

(20-8) Orang ini memegahkan kereta t  dan orang itu memegahkan kuda, u  tetapi kita bermegah dalam nama TUHAN, Allah v  kita.

(0.62)Mi 1:13

Pasanglah kuda teji pada kereta, hai penduduk Lakhis! i  Inilah permulaan dosa bagi puteri Sion, j  sebab padamulah terdapat pelanggaran Israel.

(0.53)Yos 11:4

Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak rakyat, seperti pasir di tepi laut q  banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta.

(0.53)1Raj 20:1

Benhadad, l  raja Aram, mengumpulkan seluruh tentaranya, tiga puluh dua orang raja bersama-sama dia beserta kuda dan kereta. Lalu ia maju, ia mengepung Samaria m  dan memeranginya.

(0.53)2Raj 2:11

Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta berapi n  dengan kuda berapi 1  memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga o  dalam angin badai. p 

(0.53)2Raj 10:2

"Sekarang, segera sesudah surat ini sampai kepadamu, kamu yang mempunyai anak-anak tuanmu di bawah pengawasanmu, lagipula mempunyai kereta dan kuda dan kota yang berkubu serta senjata,

(0.53)Yes 43:17

yang telah menyuruh kereta dan kuda b  keluar c  untuk berperang, juga tentara dan orang gagah d --mereka terbaring, e  tidak dapat bangkit, sudah mati, sudah padam sebagai sumbu f --,

(0.53)Hab 3:8

Terhadap sungai-sungaikah, f  ya TUHAN, terhadap sungai-sungaikah murka-Mu bangkit? Atau terhadap lautkah g  amarah-Mu sehingga Engkau mengendarai kuda dan kereta h  kemenangan-Mu?
TIP #30: Klik ikon pada popup untuk memperkecil ukuran huruf, ikon pada popup untuk memperbesar ukuran huruf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA