Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 10429 ayat untuk ia akan mengikat pinggangnya [Pencarian Tepat][TB] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Ams 31:17

Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya.

(0.88)Luk 12:37

Berbahagialah hamba-hamba yang didapati tuannya berjaga-jaga ketika ia datang. c  Aku berkata kepadamu: Sesungguhnya ia akan mengikat pinggangnya dan mempersilakan mereka duduk makan, dan ia akan datang melayani mereka. d 

(0.68)1Raj 18:46

Tetapi kuasa w  TUHAN berlaku atas Elia. Ia mengikat pinggangnya x  dan berlari mendahului Ahab sampai ke jalan yang menuju Yizreel.

(0.31)Yos 9:15

Maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian b  dengan mereka, bahwa ia akan membiarkan mereka hidup; c  dan para pemimpin umat itu bersumpah kepada mereka.

(0.27)Kej 37:34

Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, o  lalu mengenakan kain kabung p  pada pinggangnya dan berkabunglah ia berhari-hari q  lamanya karena anaknya itu.

(0.27)2Sam 17:13

Dan jika ia mengundurkan diri ke suatu kota, maka seluruh Israel akan mengikat kota itu dengan tali, dan kita akan menyeretnya sampai ke sungai, r  hingga batu kecilpun tidak terdapat lagi di sana."

(0.25)Bil 30:8

Tetapi apabila suaminya y  itu, pada waktu mendengarnya, melarang dia, maka ia telah membatalkan nazar yang menjadi hutang isterinya dan janji yang diucapkan begitu saja dan yang mengikat isterinya; dan TUHAN akan mengampuni isterinya itu. z 

(0.25)Nah 1:13

Sekarang, Aku akan mematahkan gandarnya i  yang memberati engkau, dan akan memutuskan j  belenggu-belenggu yang mengikat engkau."

(0.25)Rat 3:7

Ia menutup segala jalan ke luar s  bagiku, Ia mengikat aku dengan rantai t  yang berat.

(0.24)1Sam 18:3

Yonatan mengikat perjanjian u  dengan Daud, karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri.

(0.23)2Raj 1:8

Jawab mereka kepadanya: "Seorang yang memakai pakaian bulu 1 , k  dan ikat pinggang kulit terikat pada pinggangnya." Maka berkatalah ia: "Itu Elia, orang Tisbe!"

(0.21)Kis 21:11

Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri ia berkata: "Demikianlah kata d  Roh Kudus: Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat e  oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. f "

(0.21)Bil 30:4

dan ayahnya mendengar nazar dan janji yang mengikat diri anaknya itu, tetapi ayahnya tidak berkata apa-apa kepadanya, maka segala nazarnya itu akan tetap berlaku v  dan setiap janji mengikat dirinya akan tetap berlaku juga.

(0.21)Bil 30:9

Mengenai nazar seorang janda atau seorang perempuan yang diceraikan, segala apa yang mengikat dirinya akan tetap berlaku baginya.

(0.21)Ayb 41:4

(40-23) Mungkinkah ia mengikat perjanjian dengan engkau, sehingga engkau mengambil dia menjadi hamba untuk selama-lamanya? a 

(0.20)Bil 30:2

Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah 1  kepada TUHAN, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu; haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. u 

(0.19)Kel 32:27

Berkatalah ia kepada mereka: "Beginilah firman TUHAN, Allah Israel: Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalanlah kian ke mari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. p "

(0.19)Yes 61:8

Sebab Aku, TUHAN, mencintai hukum, k  dan membenci perampasan dan kecurangan; Aku akan memberi upahmu dengan tepat, dan akan mengikat perjanjian l  abadi dengan kamu.

(0.18)Yes 55:3

Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepada-Ku; dengarkanlah, w  maka kamu akan hidup! x  Aku hendak mengikat perjanjian y  abadi dengan kamu, menurut kasih setia z  yang teguh yang Kujanjikan kepada Daud. a 

(0.18)Yeh 4:8

Lihat, Aku akan mengikat engkau dengan tali, sehingga engkau tidak dapat berbalik dari sisi yang satu ke sisi yang lain sampai engkau mengakhiri waktu pengepunganmu q  itu.
TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA