Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 232 ayat untuk diberi pakaian [Pencarian Tepat][TB] (0.000 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Est 6:8

hendaklah diambil pakaian f  kerajaan yang biasa dipakai oleh raja sendiri, dan lagi kuda g  yang biasa dikendarai oleh raja sendiri dan yang diberi mahkota kerajaan di kepalanya,

(0.78)2Taw 28:15

Dan orang-orang yang ditunjuk dengan disebut namanya bangkit, lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian, kasut, makanan dan minuman. w  Mereka diurapi dengan minyak dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai, dan dibawa ke Yerikho, ke kota pohon korma, x  dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel itu pulang ke Samaria. y 

(0.55)Ams 11:25

Siapa banyak memberi z  berkat, diberi kelimpahan, siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. a 

(0.49)Yes 28:26

Mengenai adat kebiasaan ia telah diajari, y  diberi petunjuk oleh Allahnya.

(0.48)Kel 31:10

pakaian a  jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan imam Harun, maupun pakaian anak-anaknya, untuk memegang jabatan imam,

(0.48)Im 13:47

Apabila pada pakaian ada tanda kusta, pada pakaian bulu domba atau pakaian lenan,

(0.41)Im 14:55

tentang kusta v  pada pakaian dan rumah,

(0.41)1Tim 6:8

Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah 1 . b 

(0.39)Ul 4:35

Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui, bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada yang lain x  kecuali Dia.

(0.39)1Sam 18:24

Para pegawai Saul memberitahukan kepada raja, katanya: "Demikianlah jawab yang diberi Daud."

(0.39)Ams 13:4

Hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, v  sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan.

(0.39)Ams 28:25

Orang yang loba, menimbulkan pertengkaran, x  tetapi siapa percaya kepada TUHAN, y  diberi kelimpahan.

(0.39)Mat 13:11

Jawab Yesus: "Kepadamu diberi y  karunia untuk mengetahui rahasia Kerajaan Sorga, z  tetapi kepada mereka tidak.

(0.39)Ibr 7:17

Sebab tentang Dia diberi kesaksian: "Engkau adalah Imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. w "

(0.36)Kel 35:19

pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian a  kudus bagi imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam."

(0.36)Kel 39:41

pakaian h  jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam.

(0.36)2Raj 10:22

Kemudian berkatalah Yehu kepada orang yang mengepalai gudang pakaian: "Keluarkanlah pakaian untuk setiap orang yang beribadah kepada Baal!" Maka dikeluarkannyalah pakaian bagi mereka.

(0.34)Kej 38:30

Sesudah itu keluarlah saudaranya laki-laki yang tangannya telah berikat benang kirmizi z  itu, lalu kepadanya diberi nama Zerah. a 

(0.34)2Raj 4:28

Lalu berkatalah perempuan itu: "Adakah kuminta seorang anak laki-laki dari pada tuanku? Bukankah telah kukatakan: Jangan aku diberi harapan kosong?"

(0.34)1Taw 4:9

Yabes lebih dimuliakan dari pada saudara-saudaranya; nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya: "Aku telah melahirkan dia dengan kesakitan."
TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA