Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 25 ayat untuk Ucapan ilahi AND book:[1 TO 39] [Pencarian Tepat][TB] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 Selanjutnya
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Hab 1:1

Ucapan ilahi a  dalam penglihatan nabi Habakuk 3 .

(0.84)Yes 13:1

Ucapan ilahi 1  g  terhadap Babel 2  h  yang dinyatakan i  kepada Yesaya bin Amos. j 

(0.84)Yes 14:28

Dalam tahun g  matinya raja Ahas h  datanglah ucapan ilahi i  ini:

(0.84)Nah 1:1

Ucapan ilahi a  tentang Niniwe 3 . b  Kitab penglihatan c  Nahum, orang Elkosh.

(0.84)Mal 1:1

Ucapan ilahi. a  Firman b  TUHAN kepada Israel dengan perantaraan Maleakhi 3 .

(0.67)Yes 17:1

Ucapan ilahi c  terhadap Damsyik. d  Sesungguhnya, Damsyik tidak akan tetap sebagai kota 1 , nanti menjadi suatu timbunan reruntuhan; e 

(0.67)Yes 21:13

Ucapan ilahi u  terhadap Arabia 1 . v  Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan! w 

(0.67)Yes 22:1

Ucapan ilahi f  terhadap "lembah g  penglihatan 1  h ". Ada apa gerangan, maka semua pendudukmu naik ke sotoh-sotoh i  rumah,

(0.51)Yes 15:1

Ucapan z  ilahi tentang Moab 1 . a  Sungguh, dalam suatu malam Ar b -Moab sudah dirusakkan, c  dibinasakan; sungguh, dalam suatu malam Kir d -Moab sudah dirusakkan, dibinasakan!

(0.51)Yes 21:1

Ucapan ilahi s  terhadap "padang gurun t  di tepi laut 1 ". Seperti puting beliung u  mendesing lewat di Tanah Negeb, v  demikianlah datangnya dari padang gurun, dari negeri yang dahsyat.

(0.51)Yes 21:11

Ucapan ilahi terhadap Duma 1 . s  Ada seorang berseru kepadaku dari Seir: t  "Hai pengawal, masih lama malam ini? Hai pengawal, masih lama malam ini?"

(0.51)Yeh 12:10

Katakanlah kepada mereka: beginilah firman Tuhan ALLAH: Ucapan ilahi ini mengenai raja di Yerusalem 1  dan seluruh kaum Israel yang tinggal di sana.

(0.51)Za 9:1

Ucapan Ilahi. z  Firman TUHAN datang atas negeri Hadrakh dan berhenti di Damsyik. a  Sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram serta segala suku Israel;

(0.51)Za 12:1

Ucapan ilahi. u  Firman TUHAN tentang Israel: Demikianlah firman TUHAN yang membentangkan langit v  dan yang meletakkan dasar bumi w  dan yang menciptakan roh dalam diri manusia: x 

(0.43)Yes 19:1

Ucapan ilahi w  terhadap Mesir 1 . x  y  Lihat, TUHAN mengendarai awan z  yang cepat dan datang ke Mesir, maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapan-Nya, dan hati orang Mesir, merana hancur a  dalam diri mereka.

(0.43)Yes 23:1

Ucapan ilahi tentang Tirus 1 . u  Merataplah, v  hai kapal-kapal w  Tarsis, x  sebab Tirus sudah rusak, y  tiada lagi rumahmu atau pangkalanmu! Ketika mereka masih di negeri orang Kitim telah dinyatakan hal itu kepada mereka.

(0.35)Yes 30:6

Ucapan ilahi x  tentang binatang-binatang di Tanah Negeb 1 . y  Melalui suatu negeri yang penuh kesesakan dan kesempitan, z  tempat singa betina dan singa jantan a  yang mengaum, tempat ular beludak dan ular naga b  terbang, mereka mengangkut harta kekayaan mereka di atas punggung keledai, c  dan barang-barang perbendaharaan d  mereka di atas ponok unta, kepada suatu bangsa yang tidak dapat memberi faedah,

(0.24)Mzm 82:1

Mazmur Asaf. Allah berdiri dalam sidang ilahi, di antara para allah t  Ia menghakimi: u 

(0.21)Ul 4:33

Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti yang kaudengar dan tetap hidup? q 

(0.21)Yer 23:31

Sesungguhnya, Aku akan menjadi lawan para nabi, demikianlah firman TUHAN, yang memakai lidahnya sewenang-wenang untuk mengutarakan t  firman ilahi.
TIP #02: Coba gunakan wildcards "*" atau "?" untuk hasil pencarian yang leb?h bai*. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA