Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 1443 ayat untuk Perempuan mempunyai [Pencarian Tepat][TB] (0.001 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)1Kor 7:2

tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai isterinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri.

(0.87)1Taw 2:34

Sesan tidak mempunyai anak laki-laki, hanya anak-anak perempuan; tetapi Sesan mempunyai seorang budak laki-laki, orang Mesir, yang bernama Yarha.

(0.87)Yoh 4:17

Kata perempuan itu: "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya: "Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami,

(0.85)Kid 8:8

--Kami mempunyai seorang adik perempuan, yang belum mempunyai buah dada. Apakah yang akan kami perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ia dipinang?

(0.81)Gal 4:22

Bukankah ada tertulis, bahwa Abraham mempunyai dua anak 1 , seorang dari perempuan yang menjadi hambanya a  dan seorang dari perempuan b  yang merdeka?

(0.80)Kej 16:1

Adapun Sarai, l  isteri Abram itu, tidak beranak. m  Ia mempunyai seorang hamba perempuan, n  orang Mesir, Hagar o  namanya.

(0.80)Kej 29:16

Laban mempunyai dua anak perempuan; yang lebih tua namanya Lea t  dan yang lebih muda namanya Rahel. u 

(0.80)Yer 16:2

"Janganlah mengambil isteri 1  m  dan janganlah mempunyai anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan di tempat ini.

(0.75)1Taw 4:27

Simei mempunyai enam belas orang anak laki-laki dan enam orang anak perempuan; tetapi saudara-saudaranya tidak mempunyai banyak anak; seluruh kaum mereka tidak bertambah banyak seperti bani Yehuda.

(0.70)Kej 30:43

Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub, dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, unta dan keledai. v 

(0.70)Im 21:3

saudaranya perempuan, yang masih perawan dan dekat kepadanya karena belum mempunyai suami, dengan mereka itu bolehlah ia menajiskan h  diri.

(0.70)Bil 27:9

Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya itu kepada saudara-saudaranya yang laki-laki.

(0.70)2Sam 3:7

Saul mempunyai gundik l  yang bernama Rizpa; m  dia anak perempuan Aya. Berkatalah Isyboset kepada Abner: "Mengapa kauhampiri gundik ayahku?"

(0.70)Luk 10:39

Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. y  Maria ini duduk dekat kaki z  Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-Nya,

(0.70)Bil 26:33

Adapun Zelafehad q  bin Hefer tidak mempunyai anak laki-laki, r  tetapi anak perempuan saja, dan nama anak-anak perempuan Zelafehad ialah Mahla, Noa, Hogla, Milka dan Tirza. s 

(0.70)1Taw 7:15

Makhir mengambil seorang isteri bagi Hupim dan Supim; nama saudaranya perempuan ialah Maakha. Nama anak yang kedua ialah Zelafead. z  Zelafead hanya mempunyai anak-anak perempuan.

(0.60)Kej 30:3

Kata Rahel: "Ini Bilha, f  budakku perempuan, g  hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia akupun mempunyai keturunan. h "

(0.60)Kej 32:5

Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai dan kambing domba, budak laki-laki dan perempuan, c  dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada tuanku, d  supaya aku mendapat kasihmu. e "

(0.60)Kel 2:16

Adapun imam di Midian u  itu mempunyai tujuh anak perempuan. Mereka datang menimba air v  dan mengisi palungan-palungan w  untuk memberi minum kambing domba ayahnya.

(0.60)Bil 27:8

Dan kepada orang Israel engkau harus berkata: Apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan.
TIP #03: Coba gunakan operator (AND, OR, NOT, ALL, ANY) untuk menyaring pencarian Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA