Teks Tafsiran/Catatan Daftar Ayat
 
Hasil pencarian 1 - 20 dari 7599 ayat untuk Maka sebab itu AND book:[1 TO 39] [Pencarian Tepat][TB] (0.004 detik)
Pindah ke halaman: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Selanjutnya Terakhir
Urutkan berdasar: Relevansi | Kitab
  Boks Temuan
(1.00)Hak 14:7

Maka pergilah ia ke sana, lalu bercakap-cakap dengan perempuan itu, sebab Simson suka kepadanya.

(1.00)Ayb 6:3

Maka beratnya akan melebihi pasir q  di laut; oleh sebab itu tergesa-gesalah r  perkataanku.

(0.99)1Taw 13:4

Maka seluruh jemaah itu berkata, bahwa mereka akan berbuat demikian, sebab usul itu dianggap baik oleh segenap bangsa itu.

(0.95)Kel 21:21

Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya, sebab budak itu adalah miliknya m  sendiri.

(0.95)1Sam 12:13

Maka sebab itu, lihat itu raja v  yang telah kamu pilih, yang kamu minta. w  Sesungguhnya TUHAN telah mengangkat raja atasmu,

(0.89)Kel 2:22

Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom, c  sebab katanya: "Aku telah menjadi seorang pendatang d  di negeri asing."

(0.89)Hak 20:41

Lagipula orang-orang Israel maju y  lagi. Maka gemetarlah orang-orang Benyamin itu, sebab mereka melihat, bahwa malapetaka datang menimpa z  mereka.

(0.89)Yes 8:4

sebab sebelum anak itu tahu v  memanggil: Bapa! Ibu! maka kekayaan Damsyik w  dan jarahan Samaria akan diangkut di depan raja Asyur. x "

(0.89)Kel 22:27

sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya--pakai apakah ia pergi tidur? e  Maka apabila ia berseru-seru kepada-Ku, Aku akan mendengarkannya, sebab Aku ini pengasih. f "

(0.87)Im 13:28

Tetapi jikalau panau itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, malahan pudar, maka itu bengkak lecur dan imam harus menyatakan dia tahir, sebab itu bekas lecur. m 

(0.84)Yes 29:11

Maka bagimu penglihatan q  dari semuanya itu seperti isi sebuah kitab yang termeterai, r  apabila itu diberikan kepada orang yang tahu membaca dengan mengatakan: "Baiklah baca ini," maka ia akan menjawab: "Aku tidak dapat, sebab kitab itu termeterai";

(0.83)Kej 26:12

Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil seratus kali lipat; u  sebab ia diberkati v  TUHAN 1 .

(0.83)Kej 41:56

Kelaparan itu merajalela di seluruh bumi. Maka Yusuf membuka segala lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, k  sebab makin hebat kelaparan l  itu di tanah Mesir. m 

(0.83)Hak 13:17

Kemudian berkatalah Manoah kepada Malaikat TUHAN itu: "Siapakah nama-Mu, v  sebab apabila terjadi yang Kaukatakan itu, maka kami hendak memuliakan Engkau."

(0.83)Dan 9:23

Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan a  keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. b  Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan c  itu!

(0.79)Ul 22:29

maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan lima puluh syikal perak kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi isterinya, sebab laki-laki itu telah memperkosa dia; selama hidupnya tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi.

(0.78)Yos 8:16

Sebab itu semua orang yang ada di kota dikerahkan untuk mengejar orang Israel. Maka mereka mengejar Yosua, sehingga makin jauhlah mereka terpancing b  dari kota.

(0.78)Yos 10:2

maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan.

(0.78)Hak 9:3

Lalu saudara-saudara ibunya mengatakan hal ihwalnya kepada seluruh warga kota Sikhem, maka condonglah hati orang-orang itu untuk mengikuti Abimelekh, sebab kata mereka: "Memang ia saudara kita."

(0.78)Hak 20:6

Maka kuambillah mayat gundikku, kupotong-potong dia dan kukirimkan ke seluruh daerah milik pusaka f  orang Israel, sebab orang-orang itu telah berbuat mesum dan berbuat noda g  di antara orang Israel.
TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA