Resource > Ensiklopedi Fakta Alkitab - Bible Almanac >  9. Orang Persia >  II. Bangkitnya > 
G. Kematian Koresy. 
sembunyikan teks

Koresy mencapai tujuannya untuk membangun kerajaan yang bahkan lebih besar daripada Babilonia. Ia mengatur kerajaannya menjadi 20 satrapi (propinsi). Seorang satrap (gubernur) memerintah tiap propinsi dan bertanggung jawab kepada raja Setiap satrap diperiksa oleh pejabat-pejabat yang juga bertanggung jawab langsung kepada maharaja. Para pejabat menjadi "mata" raja di tiap propinsi. Setiap usaha yang bertentangan dengan kepentingan raja dilaporkan kepada Koresy di istananya yang besar di Pasargadae, dekat pantai timur Teluk Persia. Koresy telah menciptakan sebuah taman besar di sana dengan istananya, berbagai kuil, dan bangunan lain.

Koresy terus berperang di Timur hingga ia wafat pada tahun 530 sM. Ia dimakamkan di Pasargadae di dalam sebuah makam yang tingginya 10,7 m. Ruang makam ini hanya 3,2 x 2,2 m. Pengawal-pengawal berdiri dekat makam itu untuk melindungi jenazah raja yang sudah wafat. Jenazahnya ditempatkan di dalam makam itu dalam sebuah peti jenazah dari batu gamping, yang diletakkan atas sebuah balai-balai pemakaman. Koresy yang dikasihi itu telah dikuburkan bersama dengan berbagai pedang, anting-anting, pakaian bagus, dan permadani dinding.TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA