TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Nahum 2:3-13

Konteks
Musuh merusakkan Niniwe
2:3 Perisai para pahlawannya 1  berwarna merah, prajuritnya berpakaian kirmizi; u  kereta berkilat-kilat seperti api suluh pada hari ia melengkapinya, dan kuda-kuda penuh gelisah. 2:4 Kereta v  melaju galak di jalan, kejar-mengejar di lapangan; kelihatannya seperti suluh, berpacu seperti kilat. 2:5 Pasukan-pasukan istimewa dikerahkan 2 , mereka tersandung w  jatuh di waktu berjalan maju; mereka lari terburu-buru ke arah tembok kota, sedang alat pendobrak sudah ditegakkan. 2:6 Pintu-pintu x  di sungai-sungai 3  telah dibuka, dan istana menjadi gempar. 2:7 Permaisuri dibawa ke luar dan ditelanjangi dan dayang-dayangnya mengerang, mengaduh y  seperti suara merpati sambil memukul-mukul dada. z  2:8 Niniwe sendiri seperti kolam air yang airnya mengalir ke luar 4 . "Berhenti! Berhenti!" teriak orang, tetapi tidak ada yang berpaling. 2:9 Jarahlah perak, jarahlah emas! Sebab tidak berkesudahan persediaan harta benda, kelimpahan segala barang yang indah-indah! 2:10 Ketandusan, penandusan dan penindasan! Hati menjadi tawar a  dan lutut goyah! Segenap pinggang gemetar, dan muka sekalian orang menjadi pucat pasi. b  2:11 Di mana gerangan persembunyian c  singa dan gua singa-singa muda 5 , tempat singa pulang pergi, tempat anak singa, di mana tidak ada yang mengganggunya? 2:12 Biasanya singa itu menerkam d  supaya cukup makan anak-anaknya, mencekik mangsa bagi betina-betinanya, dan memenuhi liangnya e  dengan mangsa dan persembunyiannya dengan terkaman. f  2:13 Lihat, Aku akan menjadi lawanmu 6 , g  demikianlah firman TUHAN semesta alam, Aku akan membakar keretamu menjadi asap, h  dan pedang i  akan memakan habis singa mudamu; Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi, dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar j  lagi.
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[2:3]  1 Full Life : PERISAI PARA PAHLAWANNYA.

Nas : Nah 2:3

Munculnya para penyerbu (ayat Nah 2:1) akan menakutkan.

[2:5]  2 Full Life : DIKERAHKAN.

Nas : Nah 2:5

Yang melaksanakan hal ini mungkin raja Asyur, yang mengerahkan pasukannya untuk melawan para penyerbu.

[2:6]  3 Full Life : PINTU-PINTU DI SUNGAI-SUNGAI.

Nas : Nah 2:6

Pintu sungai ini rupanya adalah pintu banjir atau bendungan yang mengontrol Sungai Kosyer yang mengalir melalui tengah kota. Pintu-pintu itu mungkin ditutup supaya dapat mengumpulkan air yang cukup banyak untuk kemudian dilepaskan guna menghancurkan tembok-tembok kota.

[2:8]  4 Full Life : AIRNYA MENGALIR KE LUAR.

Nas : Nah 2:8

Beberapa penafsir melihat suatu gambar yang jelas di sini tentang orang-orang yang melarikan diri dari kota, bagaikan air yang mengalir ke luar dari kolam.

[2:11]  5 Full Life : GUA SINGA-SINGA MUDA.

Nas : Nah 2:11-12

Bangsa Asyur telah menjarah bangsa lainnya tanpa belas kasihan bagaikan singa yang mengoyak mangsanya. Mereka tidak mempunyai belas kasihan atau kemurahan bagi orang lain; kini mereka sendiri akan dijarah dan dibantai (ayat Nah 2:10). Yesus mengucapkan prinsip ini ketika mengatakan, "Barangsiapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang" (Mat 26:52; bd. Wahy 13:10).

[2:13]  6 Full Life : AKU AKAN MENJADI LAWANMU.

Nas : Nah 2:13

Allah sendiri menentang Niniwe. Keganasan, kekejaman dan kebiadaban yang tidak manusiawi mereka demikian besar sehingga Allah semesta alam yang mahakuasa mengumumkan perang kepada mereka. Saat bertobat bagi mereka sudah lalu; kini mereka akan menerima siksaan dan kesusahan yang patut mereka alami (bd. Wahy 18:6-8).TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA