TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Zakharia 10:1-2

10:1 <07704> hdvb <06212> bve <0376> syal <01992> Mhl <05414> Nty <01653> Msg <04306> rjmw <02385> Myzyzx <06213> hve <03069> hwhy <04456> swqlm <06256> teb <04306> rjm <03069> hwhym <07592> wlas(10:1)

10:1 aiteisye <154> ueton <5205> para <3844> kuriou <2962> kay <2596> wran <5610> proimon <4406> kai <2532> oqimon <3797> kuriov <2962> epoihsen <4160> fantasiav <5325> kai <2532> ueton <5205> ceimerinon dwsei <1325> autoiv <846> ekastw <1538> botanhn <1008> en <1722> agrw <68>

10:2 P <07462> her <0369> Nya <03588> yk <06031> wney <06629> Nau <03644> wmk <05265> weon <03651> Nk <05921> le <05162> Nwmxny <01892> lbh <01696> wrbdy <07723> awsh <02472> twmlxw <08267> rqs <02372> wzx <07080> Mymowqhw <0205> Nwa <01696> wrbd <08655> Myprth <03588> yk(10:2)

10:2 dioti <1360> oi <3588> apofyeggomenoi <669> elalhsan <2980> kopouv <2873> kai <2532> oi <3588> manteiv oraseiv <3706> qeudeiv <5571> kai <2532> ta <3588> enupnia <1798> qeudh <5571> elaloun <2980> mataia <3152> parekaloun <3870> dia <1223> touto <3778> exhryhsan <1808> wv <3739> probata <4263> kai <2532> ekakwyhsan dioti <1360> ouk <3364> hn <1510> iasiv <2392>TIP #10: Klik ikon untuk merubah tampilan teks alkitab menjadi per baris atau paragraf. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA