TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yosua 2:1-7

Konteks
Pengintai-pengintai di Yerikho
2:1 Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim v  dua orang pengintai, w  katanya: "Pergilah, amat-amatilah x  negeri itu dan kota Yerikho. y " Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal 1 , yang bernama Rahab 2 , z  lalu tidur di situ. 2:2 Kemudian diberitahukanlah kepada raja Yerikho, demikian: "Tadi malam ada orang datang ke mari dari orang Israel untuk menyelidik negeri ini." 2:3 Maka raja Yerikho menyuruh orang kepada Rahab, a  mengatakan: "Bawalah ke luar orang-orang yang datang kepadamu itu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidik seluruh negeri ini." 2:4 Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan b  kedua orang c  itu. Berkatalah ia: "Memang, orang-orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka, 2:5 dan ketika pintu gerbang d  hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu; aku tidak tahu, ke mana orang-orang itu pergi 3 . Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. e " 2:6 Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami, f  yang ditebarkan di atas sotoh g  itu. 2:7 Maka pergilah orang-orang itu, mengejar mereka ke arah sungai Yordan, h  ke tempat-tempat penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang, segera sesudah pengejar-pengejar i  itu keluar.

Yosua 6:21-25

Konteks
6:21 Mereka menumpas p  q  dengan mata pedang segala sesuatu 4  yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba dan keledai. 6:22 Tetapi kepada kedua orang r  pengintai s  negeri itu Yosua berkata: "Masuklah ke dalam rumah perempuan sundal itu dan bawalah ke luar perempuan itu dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, seperti yang telah kamu janjikan dengan bersumpah kepadanya. t " 6:23 Lalu masuklah kedua pengintai muda itu dan membawa ke luar Rahab dan ayahnya, ibunya, saudara-saudaranya dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, u  bahkan seluruh kaumnya dibawa mereka ke luar, lalu mereka menunjukkan kepadanya tempat tinggal di luar perkemahan orang Israel. 6:24 Tetapi kota v  itu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya dibakar mereka dengan api; hanya emas dan perak, barang-barang tembaga dan besi w  ditaruh mereka di dalam perbendaharaan rumah x  TUHAN. 6:25 Demikianlah Rahab, perempuan sundal y  itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan z  hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yerikho. a 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[2:1]  1 Full Life : RUMAH SEORANG PEREMPUAN SUNDAL.

Nas : Yos 2:1

Rumah Rahab (mungkin sebuah penginapan) dapat menjadi suatu tempat yang wajar dikunjungi orang asing untuk mencari keterangan tanpa menimbulkan kecurigaan.

[2:1]  2 Full Life : RAHAB.

Nas : Yos 2:1

Rahab adalah seorang wanita berdosa dari latar belakang kafir yang mengakui Allah Israel sebagai Allah yang sejati atas langit dan bumi (ayat Yos 2:10-11). Ia meninggalkan dewa-dewa Kanaan, dan dengan iman bergabung dengan Israel dan Allah mereka (Ibr 11:31; Yak 2:25), dan akhirnya menjadi nenek moyang Mesias (Mat 1:5-6). Keselamatan Rahab melukiskan bahwa sekalipun Allah sedang melaksanakan hukuman, Ia menerima "setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran" (Kis 10:35).

[2:5]  3 Full Life : AKU TIDAK TAHU, KE MANA ORANG-ORANG ITU PERGI.

Nas : Yos 2:5

Kebohongan Rahab tidak membenarkan kebohongan oleh orang percaya PB dalam kasus-kasus tertentu (bd. Kel 20:16; Ul 5:20). Pada saat itu, Rahab bukan anggota masyarakat perjanjian dan tidak terikat dengan hukum-hukum moral perjanjian. Kebohongannya tidak pernah dibenarkan dalam Alkitab, hanya iman dan tindakannya (Ibr 11:31; Yak 2:25). Allah sama sekali tidak memerlukan kebohongan untuk memenuhi janji-janji perjanjian-Nya atau melindungi para mata-mata itu (Yos 1:5-6).

[6:21]  4 Full Life : MEREKA MENUMPAS ... SEGALA SESUATU.

Nas : Yos 6:21

Untuk ulasan bagaimana pembinasaan orang Kanaan secara besar-besaran ini sesuai dengan kasih dan kebenaran Allah

lihat art. PEMBINASAAN ORANG KANAAN.TIP #29: Klik ikon untuk merubah popup menjadi mode sticky, untuk merubah mode sticky menjadi mode popup kembali. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA