TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yohanes 6:41-51

TSK Full Life Study Bible

6:41

bersungut-sungutlah(TB/TL) <1111> [murmured.]

inilah(TB)/Aku inilah(TL) <1473 1510> [I am.]


6:42

<2076 3756> [Is not.]

6:42

anak Yusuf,

Luk 4:22

kita kenal?

Yoh 7:27,28 [Semua]

dari sorga?

Yoh 6:38,62 [Semua]6:43

kamu bersungut-sungut(TB)/bersungut-sungut(TL) <1111> [Murmur.]


6:44

Tidak ada seorangpun(TB)/pun(TL) <3762> [man.]

<3362> [except.]

ia ... ditarik(TB)/ditarik(TL) <1670> [draw.]

<2532 1473> [and I.]

6:44

tidak ditarik

Yoh 6:65; Yer 31:3; Yoh 12:32 [Semua]


Catatan Frasa: DITARIK OLEH BAPA.


6:45

tertulis(TB)/tersurat(TL) <1125> [written.]

Dan .............. dan(TB)/serta(TL) <2532 2071> [And they.]

semua ....... setiap orang(TB)/sekalian ...... masing-masing(TL) <3956> [Every.]

6:45

oleh Allah.

Yes 54:13; Yer 31:33,34; 1Kor 2:13; 1Tes 4:9; Ibr 8:10,11; 10:16; 1Yoh 2:27 [Semua]6:46

ada orang(TB)/seorang(TL) <5100> [any.]

nampak ... yang telah melihat ...... nampak .... Dialah yang telah melihat(TB)/telah(TL) <3778 3708> [he hath.]

6:46

dari Allah,

Yoh 1:18; [Lihat FULL. Yoh 1:18]; Yoh 5:37; 7:29 [Semua]6:47

percaya(TB/TL) <4100> [He that.]

6:47

yang kekal.

Mat 25:46; [Lihat FULL. Mat 25:46]6:48

6:48

roti hidup.

Yoh 6:35,51 [Semua]6:49

Nenek moyangmu(TB)/Nenek(TL) <3962> [fathers.]

dan mereka mati mati(TB)/dan(TL) <2532 599> [and are.]

6:49

telah mati.

Yoh 6:31,58 [Semua]6:50

roti(TB)/Roti(TL) <740> [the bread.]

<3363> [that.]

6:50

dari sorga:

Yoh 6:336:51

hidup ............. ia akan hidup(TB)/hidup ................ hidup(TL) <2198> [living.]

roti Roti ........... roti .... Roti ..... roti .... roti(TB)/Roti .............. Roti ........ roti(TL) <740 1161> [and the bread.]

This was one of the things which the Jews expected from the Messiah, as we learn from Midrash Koheleth. "Rabbi Berechiah, in the name of Rabbi Issac said, As was the first Redeemer, so also shall be the latter. The first Redeemer made manna descend from heaven, as it is said in Ex 16:4, 'And I will rain bread from heaven for you.' So also the latter Redeemer shall make manna descend, as it is said, Ps 72:16, 'There shall be a handful of corn in the earth.' etc."

daging-Ku(TB)/tubuh-Ku(TL) <3450 4561> [my flesh.]

hidup(TB)/kehidupan(TL) <2222> [the life.]

6:51

roti hidup

Yoh 6:35,48 [Semua]

dari sorga.

Yoh 6:41,58 [Semua]

hidup dunia.

Ibr 10:10
TIP #31: Tutup popup dengan arahkan mouse keluar dari popup. Tutup sticky dengan menekan ikon . [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA