TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yesaya 40:28-31

40:28 <08394> wtnwbtl <02714> rqx <0369> Nya <03021> egyy <03808> alw <03286> Peyy <03808> al <0776> Urah <07098> twuq <01254> arwb <03068> hwhy <05769> Mlwe <0430> yhla <08085> tems <03808> al <0518> Ma <03045> tedy <03808> awlh(40:28)

40:28 kai <2532> nun <3568> ouk <3364> egnwv <1097> ei <1487> mh <3165> hkousav <191> yeov <2316> aiwniov <166> o <3588> yeov <2316> o <3588> kataskeuasav <2680> ta <3588> akra thv <3588> ghv <1065> ou <3364> peinasei <3983> oude <3761> kopiasei <2872> oude <3761> estin <1510> exeuresiv thv <3588> fronhsewv <5428> autou <846>

40:29 <07235> hbry <06109> hmue <0202> Mynwa <0369> Nyalw <03581> xk <03287> Peyl <05414> Ntn(40:29)

40:29 didouv <1325> toiv <3588> peinwsin <3983> iscun <2479> kai <2532> toiv <3588> mh <3165> odunwmenoiv <3600> luphn <3077>

40:30 <03782> wlsky <03782> lwsk <0970> Myrwxbw <03021> wegyw <05288> Myren <03286> wpeyw(40:30)

40:30 peinasousin <3983> gar <1063> newteroi <3501> kai <2532> kopiasousin <2872> neaniskoi <3495> kai <2532> eklektoi <1588> aniscuev esontai <1510>

40:31 P <03286> wpeyy <03808> alw <01980> wkly <03021> wegyy <03808> alw <07323> wuwry <05404> Myrsnk <083> rba <05927> wley <03581> xk <02498> wpylxy <03068> hwhy <06960> ywqw(40:31)

40:31 oi <3588> de <1161> upomenontev <5278> ton <3588> yeon <2316> allaxousin <236> iscun <2479> pterofuhsousin wv <3739> aetoi <105> dramountai <5143> kai <2532> ou <3364> kopiasousin <2872> badiountai kai <2532> ou <3364> peinasousin <3983>TIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA