Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Versi:

Yesaya 21:13

Ucapan ilahi terhadap Arabia
21:13 Ucapan ilahi terhadap Arabia. Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan!

Yeremia 25:23

25:23 kepada Dedan, Tema, Bus dan kepada orang-orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling;

Yeremia 49:8

49:8 Larilah cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, hai penduduk Dedan! Sebab malapetaka akan Kudatangkan atas Esau, pada waktu Aku menghukum dia.

Yehezkiel 25:13

25:13 oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH, Aku akan mengacungkan tangan-Ku melawan Edom dan melenyapkan dari padanya manusia dan binatang dan Aku membuatnya menjadi reruntuhan; dari Teman sampai Dedan mereka akan mati rebah oleh pedang.

Yehezkiel 27:15

27:15 Orang Rodos berdagang dengan engkau, banyak daerah pesisir menjadi daerah pasaranmu; mereka membawa kepadamu tulang gading dan kayu arang sebagai upeti.

Yehezkiel 27:20

27:20 Dedan berdagang dengan engkau dalam kulit pelana untuk menunggang kuda.

Yehezkiel 38:13

38:13 Negeri Syeba dan Dedan beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu: Apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu untuk menjarah, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta benda dan untuk melakukan perampasan yang hebat sekali?

Sumber: http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=yes 21:13; Yer 25:23; 49:8; Yeh 25:13; 27:15,20; 38:13
Copyright © 2005-2019 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)