TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Yesaya 21:13

Konteks
Ucapan ilahi terhadap Arabia
21:13 Ucapan ilahi u  terhadap Arabia 1 . v  Di belukar di Arabia kamu akan bermalam, hai kafilah-kafilah orang Dedan! w 

Yeremia 25:23

Konteks
25:23 kepada Dedan, p  Tema, q  Bus r  dan kepada orang-orang yang berpotong tepi rambutnya berkeliling; s 

Yeremia 49:8

Konteks
49:8 Larilah cepat, bersembunyilah dalam liang-liang, x  hai penduduk Dedan! y  Sebab malapetaka akan Kudatangkan atas Esau, pada waktu Aku menghukum dia.

Yehezkiel 25:13

Konteks
25:13 oleh sebab itu beginilah firman Tuhan ALLAH, Aku akan mengacungkan tangan-Ku p  melawan Edom dan melenyapkan dari padanya manusia dan binatang q  dan Aku membuatnya menjadi reruntuhan; dari Teman r  sampai Dedan s  mereka akan mati rebah oleh pedang. t 

Yehezkiel 27:15

Konteks
27:15 Orang Rodos z  berdagang dengan engkau, banyak daerah pesisir a  menjadi daerah pasaranmu; mereka membawa kepadamu tulang gading b  dan kayu arang sebagai upeti.

Yehezkiel 27:20

Konteks
27:20 Dedan p  berdagang dengan engkau dalam kulit pelana untuk menunggang kuda.

Yehezkiel 38:13

Konteks
38:13 Negeri Syeba x  dan Dedan y  beserta pembeli-pembeli barangnya, negeri Tarsis z  beserta pedagang-pedagangnya akan berkata kepadamu: Apakah engkau datang untuk merampas dan mengumpulkan sekutumu untuk menjarah, untuk mengangkut perak dan emas, untuk melarikan ternak dan harta benda dan untuk melakukan perampasan a  yang hebat sekali?
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[21:13]  1 Full Life : ARABIA.

Nas : Yes 21:13

Arabia terletak di antara Edom dan Babel. Negeri ini akan mengalami peperangan dan kekalahan oleh para penyerbu, yang digenapi ketika pasukan Asyur menyerbu negeri itu pada tahun 732 dan 725 SM (bd. Yer 25:17,24); Sanherib juga mengalahkan Arabia pada tahun 688 SM dan menjadikan dirinya "raja Arabia".TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA