TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yeremia 49:1-22

TSK Full Life Study Bible

49:1

bani ........ anak(TB/TL) <01121> [A.M. 3421. B.C. 583. Concerning. or, Against.]

bani ........ anak(TB/TL) <01121> [Ammonites.]

Milkom(TB)/Malkham(TL) <04428> [their king. or, Melcom.]

kota-kotanya(TB)/negeri-negerinya(TL) <05892> [cities.]

49:1

Judul : Nubuat mengenai bani Amon

Perikop : Yer 49:1-6


bani Amon.

Kej 19:38; [Lihat FULL. Kej 19:38]; 1Sam 11:1-11; [Lihat FULL. 1Sam 11:1] s/d 11; 2Sam 10:1-19 [Semua]

dewa Milkom

Im 18:21; [Lihat FULL. Im 18:21]

memiliki Gad,

Kej 30:11


Catatan Frasa: AMON.


49:2

sorak(TB/TL) <08643> [that I will.]

Raba(TB/TL) <07237> [Rabbah.]

[Rabbath.]

anak(TB)/jajahannyapun(TL) <01323> [her daughters.]

Israel(TB/TL) <03478> [shall Israel.]

49:2

tempik sorak

Yer 4:19; [Lihat FULL. Yer 4:19]

terhadap Raba

Ul 3:11; [Lihat FULL. Ul 3:11]

yang tandus,

Ul 13:16; [Lihat FULL. Ul 13:16]

dahulu memilikinya,

Yes 14:2; [Lihat FULL. Yes 14:2]; Yer 30:16; [Lihat FULL. Yer 30:16]; Yeh 21:28-32; 25:2-11 [Semua]49:3

Merataplah(TB)/Raunglah(TL) <03213> [Howl.]

kenakanlah(TB/TL) <02296> [gird.]

kelilinglah(TB)/keliling(TL) <07751> [run.]

Milkom(TB)/Malkham(TL) <04428> [their king. or, Melcom.]

[Milcom.]

[Malcham.]

<03212> [shall go.]

49:3

hai Hesybon,

Yos 13:26; [Lihat FULL. Yos 13:26]

kain kabung,

Kej 37:34; [Lihat FULL. Kej 37:34]

toreh-torehan, sebab Milkom

Zef 1:5

dalam pembuangan

Yer 48:7; [Lihat FULL. Yer 48:7]49:4

memegahkan(TB)/bermegah-megah(TL) <01984> [gloriest.]

lembahmu ... lembah ... lembahmu(TB)/lembah ... lembahmu berkelimpahan(TL) <02100 06010> [thy flowing valley. or, they valley floweth away. O backsliding.]

percaya(TB)/harapnya pada(TL) <0982> [trusted.]

datang(TB)/menghampiri(TL) <0935> [Who.]

49:4

hai puteri

Yer 3:6; [Lihat FULL. Yer 3:6]

harta bendanya

Yer 9:23; [Lihat FULL. Yer 9:23]; 1Tim 6:17 [Semua]

menyerang aku?

Yer 21:13; [Lihat FULL. Yer 21:13]49:5

mendatangkan(TB/TL) <0935> [I will.]

bersorak-sorak(TB)/dihalaukan(TL) <05080> [ye shall.]

mengumpulkan(TB/TL) <06908> [none.]

49:5

yang mengembara

Yer 44:14; [Lihat FULL. Yer 44:14]49:6

49:6

akan memulihkan

Yer 12:14-17; Yer 48:47; [Lihat FULL. Yer 48:47] [Semua]49:7

Edom(TB/TL) <0123> [Edom.]

kebijaksanaan .............. kebijaksanaan(TB)/budi ........... akalnya(TL) <02451> [Is wisdom.]

Teman(TB/TL) <08487> [Teman.]

49:7

Judul : Nubuat mengenai Edom

Perikop : Yer 49:7-22


Paralel:

Ob 1:5-6 dengan Yer 49:9-10

Paralel:

Ob 1:1-4 dengan Yer 49:14-16


Mengenai Edom.

Kej 25:30; [Lihat FULL. Kej 25:30]; Mazm 83:7; [Lihat FULL. Mazm 83:7] [Semua]

di Teman?

Kej 36:11,15,34; [Lihat FULL. Kej 36:11]; [Lihat FULL. Kej 36:15]; [Lihat FULL. Kej 36:34] [Semua]


Catatan Frasa: EDOM.


49:8

Larilah(TB/TL) <05127> [Flee.]

bersembunyilah(TB)/balikkanlah belakangmu(TL) <06437> [turn back. or, they are turned back. dwell.]

Dedan(TB/TL) <01719> [Dedan.]

Kudatangkan(TB)/sampai(TL) <0935> [for.]

49:8

dalam liang-liang,

Hak 6:2; [Lihat FULL. Hak 6:2]

penduduk Dedan!

Kej 10:7; [Lihat FULL. Kej 10:7]; Kej 25:3; [Lihat FULL. Kej 25:3] [Semua]49:9

pemetik buah(TB)/pemetik(TL) <01219> [grape-gatherers.]

sepuas-puasnya(TB)/cukup(TL) <01767> [till they have enough. Heb. their sufficiency.]


49:10

Esau(TB)/Esaf(TL) <06215> [I have made.]

tempat-tempat persembunyiannya(TB)/tersembunyi(TL) <04565> [his secret.]

Keturunannya(TB)/benihnya(TL) <02233> [his seed.]

[he is not.]

49:10

menyingkapkan tempat-tempat

Kej 3:8; [Lihat FULL. Kej 3:8]

ada lagi.

Yes 34:10-12; Yer 11:23; [Lihat FULL. Yer 11:23]; Yeh 35:4; Ob 1:18; Mal 1:2-5 [Semua]49:11

yatimmu(TB)/piatu(TL) <03490> [thy fatherless.]

janda-jandamu(TB)/jandamu(TL) <0490> [let thy.]

49:11

anak-anak yatimmu,

Hos 14:4

biarlah janda-jandamu

Ul 10:18; [Lihat FULL. Ul 10:18]; Yak 1:27 [Semua]49:12

selayaknya(TB)/hukumnya(TL) <04941> [they whose.]

49:12

isi piala

Yes 51:23; [Lihat FULL. Yes 51:23]; Yer 25:15; [Lihat FULL. Yer 25:15]; Mat 20:22 [Semua]

akan bebas

Ams 11:31; [Lihat FULL. Ams 11:31]49:13

bersumpah(TB/TL) <07650> [I have.]

Bozra(TB/TL) <01224> [Bozrah.]

ketandusan(TB)/kerobohan(TL) <08047> [a desolation.]

49:13

telah bersumpah

Kej 22:16; [Lihat FULL. Kej 22:16]

bahwa Bozra

Kej 36:33; [Lihat FULL. Kej 36:33]

menjadi ketandusan,

Yer 49:17

cela,

Yer 42:18

yang kekal.

Yer 19:8; [Lihat FULL. Yer 19:8]; Yeh 35:9 [Semua]49:14

kudengar(TB)/kedengaranlah(TL) <08085> [heard.]

utusan(TB/TL) <06735> [an ambassador.]

Berkumpullah(TB)/Berhimpunlah(TL) <06908> [Gather.]


49:15


49:16

menggemetarkan(TB)/hebatmu(TL) <08606> [terribleness.]

tinggal(TB)/menduduki(TL) <07931> [dwellest.]

sarangmu(TB)/sarang(TL) <07064> [though.]

49:16

dan keangkuhan

Yeh 35:13; Ob 1:12 [Semua]

liang-liang batu,

Ayub 39:31; [Lihat FULL. Ayub 39:31]

membuat sarangmu

Ayub 39:30; [Lihat FULL. Ayub 39:30]


Catatan Frasa: KEANGKUHAN HATIMU.


49:17

Edom(TB/TL) <0123> [Edom.]

melewatinya(TB)/melalui(TL) <05674> [every.]

bersuit(TB)/bersindir-sindir(TL) <08319> [shall hiss.]

49:17

menjadi ketandusan;

Yer 49:13

segala pukulan

Ul 29:22; [Lihat FULL. Ul 29:22]; Yeh 35:7 [Semua]49:18

ditunggangbalikkannya(TB)/dibongkar(TL) <04114> [in the.]

seorang(TB/TL) <0376> [no man.]

49:18

ditunggangbalikkannya Sodom

Yer 23:14

dan Gomora

Kej 19:24; [Lihat FULL. Kej 19:24]

akan tinggal

Yer 49:33; Yes 34:10; [Lihat FULL. Yes 34:10] [Semua]49:19

bangkit keluar(TB)/menerkam(TL) <05927> [he shall come.]

hutan belukar(TB)/jajahan(TL) <01347> [the swelling.]

mendakwa(TB)/menentukan(TL) <03259> [who is like.]

mendakwa(TB)/menentukan(TL) <03259> [appoint me the time. or, convent me in judgment.]

gembala(TB/TL) <07462> [that shepherd.]

49:19

seperti singa

1Sam 17:34; [Lihat FULL. 1Sam 17:34]

hutan belukar

Yer 12:5; [Lihat FULL. Yer 12:5]

seperti Aku?

Kel 8:10; [Lihat FULL. Kel 8:10]; 2Taw 20:6; [Lihat FULL. 2Taw 20:6]; Yes 46:5; [Lihat FULL. Yes 46:5] [Semua]

mendakwa Aku?

Ayub 9:19; [Lihat FULL. Ayub 9:19]; Yer 50:44 [Semua]

gerangan gembala

1Sam 17:3549:20

putusan(TB)/takdir(TL) <06098> [the counsel.]

Teman(TB/TL) <08487> [Teman.]

paling lemahpun .......... padang rumput(TB)/terkecil ......... kandang(TL) <06810 05116> [Surely.]

The prophet having given the name of the shepherd to the generals of the army, pursues the same metaphor, calling the common soldiers, "the least of the flock;" who shall have strength and courage enough to the defeat the Idumean forces.

padang rumput(TB)/kandang(TL) <05116> [make.]

49:20

terhadap Edom

Yes 34:5

dan rancangan-rancangan

Yes 14:27

penduduk Teman:

Yer 49:7; Kej 36:11; [Lihat FULL. Kej 36:11] [Semua]

kawanan domba

Yer 50:45

padang rumput

Yer 50:45

merasa ngeri

Yer 49:10; Ob 1:10; Mal 1:3-4 [Semua]49:21

Bumi(TB)/bumi(TL) <0776> [earth.]

[Red sea. Heb. Weedy sea.]

49:21

akan goncang

Mazm 114:7; Yeh 26:15; 27:28; 31:16 [Semua]

teriakan

Yer 50:46; 51:29; Yeh 26:18 [Semua]49:22

naik(TB/TL) <05927> [he shall.]

Bozra(TB/TL) <01224> [Bozrah.]

Hati ... pahlawan ........ hati ..... perkasa(TB)/hati .......... hati(TL) <03820 01368> [the heart of the.]

49:22

burung rajawali, melayang

Ul 28:49; [Lihat FULL. Ul 28:49]; Hos 8:1; Hab 1:8 [Semua]

atas Bozra.

Kej 36:33; [Lihat FULL. Kej 36:33]

para pahlawan

Yer 50:36; Nah 3:13 [Semua]

sakit beranak.

Yes 13:8
TIP #15: Gunakan tautan Nomor Strong untuk mempelajari teks asli Ibrani dan Yunani. [SEMUA]
dibuat dalam 0.07 detik
dipersembahkan oleh YLSA