TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 8:7-12

8:7 <07023> ryqb <0259> dxa <02356> rx <02009> hnhw <07200> haraw <02691> ruxh <06607> xtp <0413> la <0853> yta <0935> abyw(8:7)

8:7 kai <2532> eishgagen <1521> me <1473> epi <1909> ta <3588> proyura thv <3588> aulhv <833>

8:8 <0259> dxa <06607> xtp <02009> hnhw <07023> ryqb <02864> rtxaw <07023> ryqb <04994> an <02864> rtx <0120> Mda <01121> Nb <0413> yla <0559> rmayw(8:8)

8:8 kai <2532> eipen prov <4314> me <1473> uie <5207> anyrwpou <444> oruxon <3736> kai <2532> wruxa <3736> kai <2532> idou <2400> yura <2374> mia <1519>

8:9 <06311> hp <06213> Myve <01992> Mh <0834> rsa <07451> twerh <08441> twbewth <0853> ta <07200> harw <0935> ab <0413> yla <0559> rmayw(8:9)

8:9 kai <2532> eipen prov <4314> me <1473> eiselye <1525> kai <2532> ide <3708> tav <3588> anomiav <458> av <3739> outoi <3778> poiousin <4160> wde <3592>

8:10 <05439> bybo <05439> bybo <07023> ryqh <05921> le <02707> hqxm <03478> larvy <01004> tyb <01544> ylwlg <03605> lkw <08263> Uqs <0929> hmhbw <07431> vmr <08403> tynbt <03605> lk <02009> hnhw <07200> haraw <0935> awbaw(8:10)

8:10 kai <2532> eishlyon <1525> kai <2532> eidon <3708> kai <2532> idou <2400> mataia <3152> bdelugmata <946> kai <2532> panta <3956> ta <3588> eidwla <1497> oikou <3624> israhl <2474> diagegrammena ep <1909> autou <846> kuklw

8:11 <05927> hle <07004> trjqh <06051> Nne <06282> rtew <03027> wdyb <04730> wtrjqm <0376> syaw <06440> Mhynpl <05975> Mydme <08432> Mkwtb <05975> dme <08227> Nps <01121> Nb <02970> whynzayw <03478> larvy <01004> tyb <02205> ynqzm <0376> sya <07657> Myebsw(8:11)

8:11 kai <2532> ebdomhkonta <1440> andrev <435> ek <1537> twn <3588> presbuterwn <4245> oikou <3624> israhl <2474> kai <2532> iezoniav o <3588> tou <3588> safan en <1722> mesw <3319> autwn <846> eisthkei <2476> pro <4253> proswpou <4383> autwn <846> kai <2532> ekastov <1538> yumiathrion autou <846> eicen <2192> en <1722> th <3588> ceiri <5495> kai <2532> h <3588> atmiv <822> tou <3588> yumiamatov <2368> anebainen <305>

8:12 <0776> Urah <0853> ta <03069> hwhy <05800> bze <0853> wnta <07200> har <03069> hwhy <0369> Nya <0559> Myrma <03588> yk <04906> wtykvm <02315> yrdxb <0376> sya <02822> Ksxb <06213> Myve <03478> larvy <01004> tyb <02205> ynqz <0834> rsa <0120> Mda <01121> Nb <07200> tyarh <0413> yla <0559> rmayw(8:12)

8:12 kai <2532> eipen prov <4314> me <1473> uie <5207> anyrwpou <444> ewrakav <3708> a <3739> oi <3588> presbuteroi <4245> tou <3588> oikou <3624> israhl <2474> poiousin <4160> ekastov <1538> autwn <846> en <1722> tw <3588> koitwni <2846> tw <3588> kruptw <2927> autwn <846> dioti <1360> eipan ouc <3364> ora <3708> o <3588> kuriov <2962> egkataleloipen <1459> kuriov <2962> thn <3588> ghn <1065>TIP #06: Pada Tampilan Alkitab, Tampilan Daftar Ayat dan Bacaan Ayat Harian, seret panel kuning untuk menyesuaikan layar Anda. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA