TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Yehezkiel 24:1-11

24:1 <0559> rmal <02320> sdxl <06218> rwveb <06224> yryveh <02320> sdxb <08671> tyeysth <08141> hnsb <0413> yla <03068> hwhy <01697> rbd <01961> yhyw(24:1)

24:1 kai <2532> egeneto <1096> logov <3056> kuriou <2962> prov <4314> me <1473> en <1722> tw <3588> etei <2094> tw <3588> enatw en <1722> tw <3588> mhni <3303> tw <3588> dekatw <1182> dekath <1182> tou <3588> mhnov <3303> legwn <3004>

24:2 <02088> hzh <03117> Mwyh <06106> Mueb <03389> Mlswry <0413> la <0894> lbb <04428> Klm <05564> Kmo <02088> hzh <03117> Mwyh <06106> Mue <0853> ta <03117> Mwyh <08034> Ms <0853> ta <03789> Kl <03789> *btk {bwtk} <0120> Mda <01121> Nb(24:2)

24:2 uie <5207> anyrwpou <444> graqon <1125> seautw <4572> eiv <1519> hmeran <2250> apo <575> thv <3588> hmerav <2250> tauthv <3778> af <575> hv <3739> aphreisato basileuv <935> babulwnov <897> epi <1909> ierousalhm <2419> apo <575> thv <3588> hmerav <2250> thv <3588> shmeron <4594>

24:3 <04325> Mym <0> wb <03332> quy <01571> Mgw <08239> tps <05518> ryoh <08239> tps <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <0413> Mhyla <0559> trmaw <04912> lsm <04805> yrmh <01004> tyb <0413> la <04911> lsmw(24:3)

24:3 kai <2532> eipon epi <1909> ton <3588> oikon <3624> ton <3588> parapikrainonta <3893> parabolhn <3850> kai <2532> ereiv prov <4314> autouv <846> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> episthson ton <3588> lebhta kai <2532> ekceon <1632> eiv <1519> auton <846> udwr <5204>

24:4 <04390> alm <06106> Mymue <04005> rxbm <03802> Ptkw <03409> Kry <02896> bwj <05409> xtn <03605> lk <0413> hyla <05409> hyxtn <0622> Poa(24:4)

24:4 kai <2532> embale <1685> eiv <1519> auton <846> ta <3588> dicotomhmata pan <3956> dicotomhma kalon <2570> skelov <4628> kai <2532> wmon <3676> eksesarkismena apo <575> twn <3588> ostwn <3747>

24:5 o <08432> hkwtb <06106> hymue <01310> wlsb <01571> Mg <07570> hyxtr <07571> xtr <08478> hytxt <06106> Mymueh <01754> rwd <01571> Mgw <03947> xwql <06629> Nauh <04005> rxbm(24:5)

24:5 ex <1537> epilektwn kthnwn <2934> eilhmmenwn <2983> kai <2532> upokaie ta <3588> osta <3747> upokatw <5270> autwn <846> ezesen <2204> ezesen <2204> kai <2532> hqhtai <680> ta <3588> osta <3747> authv <846> en <1722> mesw <3319> authv <846>

24:6 <01486> lrwg <05921> hyle <05307> lpn <03808> al <03318> hayuwh <05409> hyxtnl <05409> hyxtnl <04480> hnmm <03318> hauy <03808> al <02457> htalxw <0> hb <02457> htalx <0834> rsa <05518> ryo <01818> Mymdh <05892> rye <0188> ywa <03069> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(24:6)

24:6 dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> w <3588> poliv <4172> aimatwn <129> lebhv en <1722> w <3739> estin <1510> iov <2447> en <1722> autw <846> kai <2532> o <3588> iov <2447> ouk <3364> exhlyen <1831> ex <1537> authv <846> kata <2596> melov <3196> authv <846> exhnegken <1627> ouk <3364> epesen <4098> ep <1909> authn <846> klhrov <2819>

24:7 <06083> rpe <05921> wyle <03680> twokl <0776> Urah <05921> le <08210> whtkps <03808> al <07760> whtmv <05553> elo <06706> xyxu <05921> le <01961> hyh <08432> hkwtb <01818> hmd <03588> yk(24:7)

24:7 oti <3754> aima <129> authv <846> en <1722> mesw <3319> authv <846> estin <1510> epi <1909> lewpetrian tetaca <5021> auto <846> ouk <3364> ekkecuka <1632> auto <846> epi <1909> thn <3588> ghn <1065> tou <3588> kaluqai <2572> ep <1909> auto <846> ghn <1065>

24:8 P <03680> twokh <01115> ytlbl <05553> elo <06706> xyxu <05921> le <01818> hmd <0853> ta <05414> yttn <05359> Mqn <05358> Mqnl <02534> hmx <05927> twlehl(24:8)

24:8 tou <3588> anabhnai <305> yumon <2372> eiv <1519> ekdikhsin <1557> ekdikhyhnai <1556> dedwka <1325> to <3588> aima <129> authv <846> epi <1909> lewpetrian tou <3588> mh <3165> kaluqai <2572> auto <846>

24:9 <04071> hrwdmh <01431> lydga <0589> yna <01571> Mg <01818> Mymdh <05892> rye <0188> ywa <03068> hwhy <0136> ynda <0559> rma <03541> hk <03651> Nkl(24:9)

24:9 dia <1223> touto <3778> tade <3592> legei <3004> kuriov <2962> kagw megalunw <3170> ton <3588> dalon

24:10 <02787> wrxy <06106> twmuehw <04841> hxqrmh <07543> xqrhw <01320> rvbh <08552> Mth <0784> sah <01814> qldh <06086> Myueh <07235> hbrh(24:10)

24:10 kai <2532> plhyunw <4129> ta <3588> xula <3586> kai <2532> anakausw to <3588> pur <4442> opwv <3704> takh <5080> ta <3588> krea <2907> kai <2532> elattwyh <1642> o <3588> zwmov

24:11 <02457> htalx <08552> Mtt <02932> htamj <08432> hkwtb <05413> hktnw <05178> htsxn <02787> hrxw <03179> Mxt <04616> Neml <07386> hqr <01513> hylxg <05921> le <05975> hdymehw(24:11)

24:11 kai <2532> sth <2476> epi <1909> touv <3588> anyrakav <440> opwv <3704> proskauyh kai <2532> yermanyh <2328> o <3588> calkov <5475> authv <846> kai <2532> takh <5080> en <1722> mesw <3319> akayarsiav <167> authv <846> kai <2532> ekliph <1587> o <3588> iov <2447> authv <846>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA