Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Versi:

Ratapan 3:1-40

Penghiburan dalam penderitaan
3:1 Akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murka-Nya. 3:2 Ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. 3:3 Sesungguhnya, aku dipukul-Nya berulang-ulang dengan tangan-Nya sepanjang hari. 3:4 Ia menyusutkan dagingku dan kulitku, tulang-tulangku dipatahkan-Nya. 3:5 Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. 3:6 Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. 3:7 Ia menutup segala jalan ke luar bagiku, Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. 3:8 Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, tak didengarkan-Nya doaku. 3:9 Ia merintangi jalan-jalanku dengan batu pahat, dan menjadikannya tidak terlalui. 3:10 Laksana beruang Ia menghadang aku, laksana singa dalam tempat persembunyian. 3:11 Ia membelokkan jalan-jalanku, merobek-robek aku dan membuat aku tertegun. 3:12 Ia membidikkan panah-Nya, menjadikan aku sasaran anak panah. 3:13 Ia menyusupkan ke dalam hatiku segala anak panah dari tabung-Nya. 3:14 Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. 3:15 Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. 3:16 Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil; Ia menekan aku ke dalam debu. 3:17 Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan, aku lupa akan kebahagiaan. 3:18 Sangkaku: hilang lenyaplah kemasyhuranku dan harapanku kepada TUHAN. 3:19 "Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipuh dan racun itu." 3:20 Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. 3:21 Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap: 3:22 Tak berkesudahan kasih setia TUHAN, tak habis-habisnya rahmat-Nya, 3:23 selalu baru tiap pagi; besar kesetiaan-Mu! 3:24 "TUHAN adalah bagianku," kata jiwaku, oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. 3:25 TUHAN adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya, bagi jiwa yang mencari Dia. 3:26 Adalah baik menanti dengan diam pertolongan TUHAN. 3:27 Adalah baik bagi seorang pria memikul kuk pada masa mudanya. 3:28 Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau TUHAN membebankannya. 3:29 Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu, mungkin ada harapan. 3:30 Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya, biarlah ia kenyang dengan cercaan. 3:31 Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengucilkan. 3:32 Karena walau Ia mendatangkan susah, Ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setia-Nya. 3:33 Karena tidak dengan rela hati Ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. 3:34 Kalau dipijak-pijak dengan kaki tawanan-tawanan di dunia, 3:35 kalau hak orang dibelokkan di hadapan Yang Mahatinggi, 3:36 atau orang diperlakukan tidak adil dalam perkaranya, masakan Tuhan tidak melihatnya? 3:37 Siapa berfirman, maka semuanya jadi? Bukankah Tuhan yang memerintahkannya? 3:38 Bukankah dari mulut Yang Mahatinggi keluar apa yang buruk dan apa yang baik? 3:39 Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya! 3:40 Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita, dan berpaling kepada TUHAN.

Sumber: http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=ratapan 3:1-40
Copyright © 2005-2024 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)