TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Mikha 6:3

6:3 <0> yb <06030> hne <03811> Kytalh <04100> hmw <0> Kl <06213> ytyve <04100> hm <05971> yme(6:3)

6:3 laov <2992> mou <1473> ti <5100> epoihsa <4160> soi <4771> h <2228> ti <5100> eluphsa <3076> se <4771> h <2228> ti <5100> parhnwclhsa <3926> soi <4771> apokriyhti moi <1473>

Matius 27:4

27:4 legwn <3004> (5723) hmarton <264> (5627) paradouv <3860> (5631) aima <129> dikaion <1342> oi <3588> de <1161> eipan <3004> (5627) ti <5101> prov <4314> hmav <2248> su <4771> oqh <3708> (5695)

Lukas 23:22

23:22 o <3588> de <1161> triton <5154> eipen <2036> (5627) prov <4314> autouv <846> ti <5101> gar <1063> kakon <2556> epoihsen <4160> (5656) outov <3778> ouden <3762> aition <158> yanatou <2288> euron <2147> (5627) en <1722> autw <846> paideusav <3811> (5660) oun <3767> auton <846> apolusw <630> (5692)

Lukas 23:47

23:47 idwn <1492> (5631) de <1161> o <3588> ekatontarchv <1543> to <3588> genomenon <1096> (5637) edoxazen <1392> (5707) ton <3588> yeon <2316> legwn <3004> (5723) ontwv <3689> o <3588> anyrwpov <444> outov <3778> dikaiov <1342> hn <1510> (5713)

2 Korintus 5:21

5:21 ton <3588> mh <3361> gnonta <1097> (5631) amartian <266> uper <5228> hmwn <2257> amartian <266> epoihsen <4160> (5656) ina <2443> hmeiv <2249> genwmeya <1096> (5638) dikaiosunh <1343> yeou <2316> en <1722> autw <846>TIP #11: Klik ikon untuk membuka halaman ramah cetak. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA