TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Markus 14:53-59

Konteks
Yesus di hadapan Mahkamah Agama
14:53 Kemudian Yesus dibawa menghadap Imam Besar. Lalu semua imam kepala, tua-tua dan ahli Taurat berkumpul di situ. 14:54 Dan Petrus mengikuti Dia dari jauh, sampai ke dalam halaman Imam Besar, l  dan di sana ia duduk di antara pengawal-pengawal sambil berdiang dekat api. m  14:55 Imam-imam kepala, malah seluruh Mahkamah Agama n  mencari kesaksian terhadap Yesus supaya Ia dapat dihukum mati, tetapi mereka tidak memperolehnya. 14:56 Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap Dia, tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai yang satu dengan yang lain. 14:57 Lalu beberapa orang naik saksi melawan Dia dengan tuduhan palsu ini: 14:58 "Kami sudah mendengar orang ini berkata: Aku akan merubuhkan Bait Suci buatan tangan manusia ini dan dalam tiga hari akan Kudirikan yang lain, o  yang bukan buatan tangan manusia." 14:59 Dalam hal inipun kesaksian mereka tidak sesuai yang satu dengan yang lain.


TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA