TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Lukas 5:27-35

Konteks
Lewi pemungut cukai mengikut Yesus
5:27 Kemudian, ketika Yesus pergi ke luar, Ia melihat seorang pemungut cukai, yang bernama Lewi, sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya: "Ikutlah Aku! p " 5:28 Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut Dia. q  5:29 Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Dia di rumahnya dan sejumlah besar pemungut cukai r  dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan Dia. 5:30 Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat s  bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya: "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa 1 ? t " 5:31 Lalu jawab Yesus kepada mereka, kata-Nya: "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit; 5:32 Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. u "
Hal berpuasa
5:33 Orang-orang Farisi itu berkata pula kepada Yesus: "Murid-murid Yohanes v  sering berpuasa dan sembahyang, demikian juga murid-murid orang Farisi, tetapi murid-murid-Mu makan dan minum." 5:34 Jawab Yesus kepada mereka: "Dapatkah sahabat mempelai laki-laki w  disuruh berpuasa, sedang mempelai itu bersama mereka? 5:35 Tetapi akan datang waktunya, apabila mempelai itu diambil dari mereka, x  pada waktu itulah mereka akan berpuasa 2 ."
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[5:30]  1 Full Life : MAKAN DAN MINUM BERSAMA-SAMA ... "ORANG BERDOSA".

Nas : Luk 5:30

Lihat cat. --> Mat 9:11.

[atau ref. Mat 9:11]

[5:35]  2 Full Life : PADA WAKTU ITULAH MEREKA AKAN BERPUASA.

Nas : Luk 5:35

Lihat cat. --> Mat 9:15.

[atau ref. Mat 9:15]TIP #28: Arahkan mouse pada tautan catatan yang terdapat pada teks alkitab untuk melihat catatan ayat tersebut dalam popup. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA