TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Kidung Agung 4:1-5

Konteks
Mempelai laki-laki memuji mempelai perempuan
4:1 Lihatlah, cantik engkau, manisku, sungguh cantik engkau! Bagaikan merpati s  matamu di balik telekungmu. t  Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari pegunungan Gilead. u  4:2 Gigimu bagaikan kawanan domba yang baru saja dicukur, yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar semuanya, yang tak beranak tak ada. v  4:3 Bagaikan seutas pita kirmizi bibirmu, dan elok w  mulutmu. x  Bagaikan belahan buah delima y  pelipismu di balik telekungmu. 4:4 Lehermu seperti menara z  Daud, dibangun untuk menyimpan senjata. Seribu perisai a  tergantung padanya dan gada para pahlawan semuanya. 4:5 Seperti dua anak rusa buah dadamu, b  seperti anak kembar kijang c  yang tengah makan rumput di tengah-tengah bunga bakung. d 

Kidung Agung 5:9-16

Konteks
Mempelai perempuan memuji mempelai laki-laki di hadapan puteri-puteri Yerusalem
5:9 --Apakah kelebihan kekasihmu dari pada kekasih yang lain, hai jelita di antara wanita? w  Apakah kelebihan kekasihmu dari pada kekasih yang lain, sehingga kausumpahi kami begini? 5:10 --Putih bersih dan merah cerah kekasihku, menyolok mata di antara selaksa x  orang. 5:11 Bagaikan emas, emas murni, kepalanya, rambutnya mengombak, hitam seperti gagak. 5:12 Matanya bagaikan merpati y  pada batang air, bermandi dalam susu, z  duduk pada kolam yang penuh. 5:13 Pipinya a  bagaikan bedeng rempah-rempah, b  petak-petak rempah-rempah akar. Bunga-bunga bakung c  bibirnya, bertetesan cairan mur. d  5:14 Tangannya bundaran emas, berhiaskan permata Tarsis, tubuhnya ukiran dari gading, bertabur batu nilam 1 . e  5:15 Kakinya adalah tiang-tiang marmar putih, bertumpu pada alas emas murni. Perawakannya seperti gunung Libanon, f  terpilih seperti pohon-pohon aras. 5:16 Kata-katanya g  manis semata-mata, segala sesuatu padanya menarik 2 . Demikianlah kekasihku, h  demikianlah temanku, hai puteri-puteri Yerusalem. i 
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[5:14]  1 Full Life : BATU NILAM.

Nas : Kid 5:14

Batu nilam adalah permata yang berwarna biru langit yang indah.

[5:16]  2 Full Life : SEGALA SESUATU PADANYA MENARIK.

Nas : Kid 5:16

Segala sesuatu tentang mempelai laki-laki itu sangat berharga, menarik hati dan sangat menyenangkan.TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA