TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Kejadian 31:1-21

31:1 <02088> hzh <03519> dbkh <03605> lk <0853> ta <06213> hve <01> wnybal <0834> rsamw <01> wnybal <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <03290> bqey <03947> xql <0559> rmal <03837> Nbl <01121> ynb <01697> yrbd <0853> ta <08085> emsyw(31:1)

31:1 hkousen <191> de <1161> iakwb <2384> ta <3588> rhmata <4487> twn <3588> uiwn <5207> laban legontwn <3004> eilhfen <2983> iakwb <2384> panta <3956> ta <3588> tou <3588> patrov <3962> hmwn <1473> kai <2532> ek <1537> twn <3588> tou <3588> patrov <3962> hmwn <1473> pepoihken <4160> pasan <3956> thn <3588> doxan <1391> tauthn <3778>

31:2 <08032> Mwsls <08543> lwmtk <05973> wme <0369> wnnya <02009> hnhw <03837> Nbl <06440> ynp <0853> ta <03290> bqey <07200> aryw(31:2)

31:2 kai <2532> eiden <3708> iakwb <2384> to <3588> proswpon <4383> tou <3588> laban kai <2532> idou <2400> ouk <3364> hn <1510> prov <4314> auton <846> wv <3739> ecyev <5504> kai <2532> trithn <5154> hmeran <2250>

31:3 <05973> Kme <01961> hyhaw <04138> Ktdlwmlw <01> Kytwba <0776> Ura <0413> la <07725> bws <03290> bqey <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(31:3)

31:3 eipen de <1161> kuriov <2962> prov <4314> iakwb <2384> apostrefou <654> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> tou <3588> patrov <3962> sou <4771> kai <2532> eiv <1519> thn <3588> genean <1074> sou <4771> kai <2532> esomai <1510> meta <3326> sou <4771>

31:4 <06629> wnau <0413> la <07704> hdvh <03812> hallw <07354> lxrl <07121> arqyw <03290> bqey <07971> xlsyw(31:4)

31:4 aposteilav <649> de <1161> iakwb <2384> ekalesen <2564> rachl kai <2532> leian eiv <1519> to <3588> pedion ou <3364> ta <3588> poimnia <4168>

31:5 <05978> ydme <01961> hyh <01> yba <0430> yhlaw <08032> Msls <08543> lmtk <0413> yla <0369> wnnya <03588> yk <01> Nkyba <06440> ynp <0853> ta <0595> ykna <07200> har <0> Nhl <0559> rmayw(31:5)

31:5 kai <2532> eipen autaiv <846> orw <3708> egw <1473> to <3588> proswpon <4383> tou <3588> patrov <3962> umwn <4771> oti <3754> ouk <3364> estin <1510> prov <4314> emou <1473> wv <3739> ecyev <5504> kai <2532> trithn <5154> hmeran <2250> o <3588> de <1161> yeov <2316> tou <3588> patrov <3962> mou <1473> hn <1510> met <3326> emou <1473>

31:6 <01> Nkyba <0853> ta <05647> ytdbe <03581> yxk <03605> lkb <03588> yk <03045> Ntedy <0859> hntaw(31:6)

31:6 kai <2532> autai <846> de <1161> oidate oti <3754> en <1722> pash <3956> th <3588> iscui <2479> mou <1473> dedouleuka <1398> tw <3588> patri <3962> umwn <4771>

31:7 <05978> ydme <07489> erhl <0430> Myhla <05414> wntn <03808> alw <04489> Mynm <06235> trve <04909> ytrkvm <0853> ta <02498> Plxhw <0> yb <02048> lth <01> Nkybaw(31:7)

31:7 o <3588> de <1161> pathr <3962> umwn <4771> parekrousato me <1473> kai <2532> hllaxen <236> ton <3588> misyon <3408> mou <1473> twn <3588> deka <1176> amnwn <286> kai <2532> ouk <3364> edwken <1325> autw <846> o <3588> yeov <2316> kakopoihsai <2554> me <1473>

31:8 <06124> Mydqe <06629> Nauh <03605> lk <03205> wdlyw <07939> Krkv <01961> hyhy <06124> Mydqe <0559> rmay <03541> hk <0518> Maw <05348> Mydqn <06629> Nauh <03605> lk <03205> wdlyw <07939> Krkv <01961> hyhy <05348> Mydqn <0559> rmay <03541> hk <0518> Ma(31:8)

31:8 ean <1437> outwv <3778> eiph ta <3588> poikila <4164> estai <1510> sou <4771> misyov <3408> kai <2532> texetai <5088> panta <3956> ta <3588> probata <4263> poikila <4164> ean <1437> de <1161> eiph ta <3588> leuka <3022> estai <1510> sou <4771> misyov <3408> kai <2532> texetai <5088> panta <3956> ta <3588> probata <4263> leuka <3022>

31:9 <0> yl <05414> Ntyw <01> Mkyba <04735> hnqm <0853> ta <0430> Myhla <05337> luyw(31:9)

31:9 kai <2532> afeilato o <3588> yeov <2316> panta <3956> ta <3588> kthnh <2934> tou <3588> patrov <3962> umwn <4771> kai <2532> edwken <1325> moi <1473> auta <846>

31:10 <01261> Mydrbw <05348> Mydqn <06124> Mydqe <06629> Nauh <05921> le <05927> Myleh <06260> Mydteh <02009> hnhw <02472> Mwlxb <07200> araw <05869> ynye <05375> avaw <06629> Nauh <03179> Mxy <06256> teb <01961> yhyw(31:10)

31:10 kai <2532> egeneto <1096> hnika <2259> enekisswn ta <3588> probata <4263> kai <2532> eidon <3708> toiv <3588> ofyalmoiv <3788> auta <846> en <1722> tw <3588> upnw <5258> kai <2532> idou <2400> oi <3588> tragoi <5131> kai <2532> oi <3588> krioi anabainontev <305> hsan <1510> epi <1909> ta <3588> probata <4263> kai <2532> tav <3588> aigav dialeukoi kai <2532> poikiloi <4164> kai <2532> spodoeideiv rantoi

31:11 <02009> ynnh <0559> rmaw <03290> bqey <02472> Mwlxb <0430> Myhlah <04397> Kalm <0413> yla <0559> rmayw(31:11)

31:11 kai <2532> eipen moi <1473> o <3588> aggelov <32> tou <3588> yeou <2316> kay <2596> upnon <5258> iakwb <2384> egw <1473> de <1161> eipa ti <5100> estin <1510>

31:12 <0> Kl <06213> hve <03837> Nbl <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <07200> ytyar <03588> yk <01261> Mydrbw <05348> Mydqn <06124> Mydqe <06629> Nauh <05921> le <05927> Myleh <06260> Mydteh <03605> lk <07200> harw <05869> Kynye <04994> an <05375> av <0559> rmayw(31:12)

31:12 kai <2532> eipen anableqon <308> toiv <3588> ofyalmoiv <3788> sou <4771> kai <2532> ide <3708> touv <3588> tragouv <5131> kai <2532> touv <3588> kriouv anabainontav <305> epi <1909> ta <3588> probata <4263> kai <2532> tav <3588> aigav dialeukouv kai <2532> poikilouv <4164> kai <2532> spodoeideiv rantouv ewraka <3708> gar <1063> osa <3745> soi <4771> laban poiei <4160>

31:13 <04138> Ktdlwm <0776> Ura <0413> la <07725> bwsw <02063> tazh <0776> Urah <04480> Nm <03318> au <06965> Mwq <06258> hte <05088> rdn <08033> Ms <0> yl <05087> trdn <0834> rsa <04676> hbum <08033> Ms <04886> txsm <0834> rsa <01008> la <0> tyb <0410> lah <0595> ykna(31:13)

31:13 egw <1473> eimi <1510> o <3588> yeov <2316> o <3588> ofyeiv <3708> soi <4771> en <1722> topw <5117> yeou <2316> ou <3364> hleiqav <218> moi <1473> ekei <1563> sthlhn kai <2532> huxw <2172> moi <1473> ekei <1563> euchn <2171> nun <3568> oun <3767> anasthyi <450> kai <2532> exelye <1831> ek <1537> thv <3588> ghv <1065> tauthv <3778> kai <2532> apelye <565> eiv <1519> thn <3588> ghn <1065> thv <3588> genesewv <1078> sou <4771> kai <2532> esomai <1510> meta <3326> sou <4771>

31:14 <01> wnyba <01004> tybb <05159> hlxnw <02506> qlx <0> wnl <05750> dweh <0> wl <0559> hnrmatw <03812> halw <07354> lxr <06030> Netw(31:14)

31:14 kai <2532> apokriyeisa rachl kai <2532> leia eipan autw <846> mh <3165> estin <1510> hmin <1473> eti <2089> meriv <3310> h <2228> klhronomia <2817> en <1722> tw <3588> oikw <3624> tou <3588> patrov <3962> hmwn <1473>

31:15 <03701> wnpok <0853> ta <0398> lwka <01571> Mg <0398> lkayw <04376> wnrkm <03588> yk <0> wl <02803> wnbsxn <05237> twyrkn <03808> awlh(31:15)

31:15 ouc <3364> wv <3739> ai <3588> allotriai <245> lelogismeya <3049> autw <846> pepraken <4097> gar <1063> hmav <1473> kai <2532> katefagen <2719> katabrwsei to <3588> argurion <694> hmwn <1473>

31:16 <06213> hve <0413> Kyla <0430> Myhla <0559> rma <0834> rsa <03605> lk <06258> htew <01121> wnynblw <01931> awh <0> wnl <01> wnybam <0430> Myhla <05337> lyuh <0834> rsa <06239> rseh <03605> lk <03588> yk(31:16)

31:16 panta <3956> ton <3588> plouton <4149> kai <2532> thn <3588> doxan <1391> hn <3739> afeilato o <3588> yeov <2316> tou <3588> patrov <3962> hmwn <1473> hmin <1473> estai <1510> kai <2532> toiv <3588> teknoiv <5043> hmwn <1473> nun <3568> oun <3767> osa <3745> eirhken soi <4771> o <3588> yeov <2316> poiei <4160>

31:17 <01581> Mylmgh <05921> le <0802> wysn <0853> taw <01121> wynb <0853> ta <05375> avyw <03290> bqey <06965> Mqyw(31:17)

31:17 anastav <450> de <1161> iakwb <2384> elaben <2983> tav <3588> gunaikav <1135> autou <846> kai <2532> ta <3588> paidia <3813> autou <846> epi <1909> tav <3588> kamhlouv <2574>

31:18 <03667> Nenk <0776> hura <01> wyba <03327> qxuy <0413> la <0935> awbl <06307> Mra <0> Ndpb <07408> skr <0834> rsa <07075> wnynq <04735> hnqm <07408> skr <0834> rsa <07399> wskr <03605> lk <0853> taw <04735> whnqm <03605> lk <0853> ta <05090> ghnyw(31:18)

31:18 kai <2532> aphgagen <520> panta <3956> ta <3588> uparconta <5225> autou <846> kai <2532> pasan <3956> thn <3588> aposkeuhn autou <846> hn <3739> periepoihsato en <1722> th <3588> mesopotamia <3318> kai <2532> panta <3956> ta <3588> autou <846> apelyein <565> prov <4314> isaak <2464> ton <3588> patera <3962> autou <846> eiv <1519> ghn <1065> canaan <5477>

31:19 <01> hybal <0834> rsa <08655> Myprth <0853> ta <07354> lxr <01589> bngtw <06629> wnau <0853> ta <01494> zzgl <01980> Klh <03837> Nblw(31:19)

31:19 laban de <1161> wceto keirai <2751> ta <3588> probata <4263> autou <846> ekleqen <2813> de <1161> rachl ta <3588> eidwla <1497> tou <3588> patrov <3962> authv <846>

31:20 <01931> awh <01272> xrb <03588> yk <0> wl <05046> dygh <01097> ylb <05921> le <0761> ymrah <03837> Nbl <03820> bl <0853> ta <03290> bqey <01589> bngyw(31:20)

31:20 ekruqen <2928> de <1161> iakwb <2384> laban ton <3588> suron <4948> tou <3588> mh <3165> anaggeilai <312> autw <846> oti <3754> apodidraskei

31:21 <01568> delgh <02022> rh <06440> wynp <0853> ta <07760> Mvyw <05104> rhnh <0853> ta <05674> rbeyw <06965> Mqyw <0> wl <0834> rsa <03605> lkw <01931> awh <01272> xrbyw(31:21)

31:21 kai <2532> apedra autov <846> kai <2532> panta <3956> ta <3588> autou <846> kai <2532> diebh <1224> ton <3588> potamon <4215> kai <2532> wrmhsen <3729> eiv <1519> to <3588> orov <3735> galaadTIP #12: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab saja. [SEMUA]
dibuat dalam 0.04 detik
dipersembahkan oleh YLSA