TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Imamat 10:8-11

10:8 <0559> rmal <0175> Nrha <0413> la <03069> hwhy <01696> rbdyw(10:8)

10:8 kai <2532> elalhsen <2980> kuriov <2962> tw <3588> aarwn <2> legwn <3004>

10:9 <01755> Mkytrdl <05769> Mlwe <02708> tqx <04191> wtmt <03808> alw <04150> dewm <0168> lha <0413> la <0935> Mkabb <0854> Kta <01121> Kynbw <0859> hta <08354> tst <0408> la <07941> rksw <03196> Nyy(10:9)

10:9 oinon <3631> kai <2532> sikera <4608> ou <3364> piesye <4095> su <4771> kai <2532> oi <3588> uioi <5207> sou <4771> meta <3326> sou <4771> hnika <2259> an <302> eisporeuhsye <1531> eiv <1519> thn <3588> skhnhn <4633> tou <3588> marturiou <3142> h <2228> prosporeuomenwn <4365> umwn <4771> prov <4314> to <3588> yusiasthrion <2379> kai <2532> ou <3364> mh <3165> apoyanhte <599> nomimon <3545> aiwnion <166> eiv <1519> tav <3588> geneav <1074> umwn <4771>

10:10 <02889> rwhjh <0996> Nybw <02931> amjh <0996> Nybw <02455> lxh <0996> Nybw <06944> sdqh <0996> Nyb <0914> lydbhlw(10:10)

10:10 diasteilai ana <303> meson <3319> twn <3588> agiwn <40> kai <2532> twn <3588> bebhlwn <952> kai <2532> ana <303> meson <3319> twn <3588> akayartwn <169> kai <2532> twn <3588> kayarwn <2513>

10:11 P <04872> hsm <03027> dyb <0413> Mhyla <03068> hwhy <01696> rbd <0834> rsa <02706> Myqxh <03605> lk <0853> ta <03478> larvy <01121> ynb <0853> ta <03384> trwhlw(10:11)

10:11 kai <2532> sumbibaseiv <4822> touv <3588> uiouv <5207> israhl <2474> panta <3956> ta <3588> nomima <3545> a <3739> elalhsen <2980> kuriov <2962> prov <4314> autouv <846> dia <1223> ceirov <5495> mwushTIP #13: Klik ikon untuk membuka halaman teks alkitab dalam format PDF. [SEMUA]
dibuat dalam 0.02 detik
dipersembahkan oleh YLSA