TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Hakim-hakim 7:1-7

7:1 <06010> qmeb <04176> hrwmh <01389> tebgm <06828> Nwpum <0> wl <01961> hyh <04080> Nydm <04264> hnxmw <05878> drx <0> Nye <05921> le <02583> wnxyw <0854> wta <0834> rsa <05971> Meh <03605> lkw <01439> Nwedg <01931> awh <03378> lebry <07925> Mksyw(7:1)

7:1 kai <2532> wryrisen <3719> ierobaal autov <846> estin <1510> gedewn <1066> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> o <3588> met <3326> autou <846> kai <2532> parenebalen epi <1909> thn <3588> ghn <1065> arwed kai <2532> parembolh madiam kai <2532> amalhk hn <1510> autw <846> apo <575> borra apo <575> tou <3588> bounou <1015> tou <3588> abwr en <1722> th <3588> koiladi

7:2 <0> yl <03467> heyswh <03027> ydy <0559> rmal <03478> larvy <05921> yle <06286> rapty <06435> Np <03027> Mdyb <04080> Nydm <0853> ta <05414> yttm <0854> Kta <0834> rsa <05971> Meh <07227> br <01439> Nwedg <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(7:2)

7:2 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> gedewn <1066> poluv <4183> o <3588> laov <2992> o <3588> meta <3326> sou <4771> wste <5620> mh <3165> paradounai <3860> me <1473> thn <3588> madiam en <1722> ceiri <5495> autwn <846> mhpote <3379> kauchshtai <2744> israhl <2474> ep <1909> eme <1473> legwn <3004> h <3588> ceir <5495> mou <1473> eswsen <4982> me <1473>

7:3 o <07604> wrasn <0505> Mypla <06235> trvew <0505> Pla <08147> Mynsw <06242> Myrve <05971> Meh <04480> Nm <07725> bsyw <01568> delgh <02022> rhm <06852> rpuyw <07725> bsy <02730> drxw <03373> ary <04310> ym <0559> rmal <05971> Meh <0241> ynzab <04994> an <07121> arq <06258> htew(7:3)

7:3 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> auton <846> lalhson <2980> dh <1161> eiv <1519> ta <3588> wta <3775> tou <3588> laou <2992> legwn <3004> tiv <5100> deilov <1169> kai <2532> foboumenov <5399> apostrafhtw <654> kai <2532> exwrmhsan apo <575> tou <3588> orouv <3735> tou <3588> galaad kai <2532> apestrafhsan <654> apo <575> tou <3588> laou <2992> eikosi <1501> kai <2532> duo <1417> ciliadev <5505> kai <2532> deka <1176> ciliadev <5505> upeleifyhsan <5275>

7:4 <01980> Kly <03808> al <01931> awh <05973> Kme <01980> Kly <03808> al <02088> hz <0413> Kyla <0559> rma <0834> rsa <03605> lkw <0854> Kta <01980> Kly <01931> awh <0854> Kta <01980> Kly <02088> hz <0413> Kyla <0559> rma <0834> rsa <01961> hyhw <08033> Ms <0> Kl <06884> wnpruaw <04325> Mymh <0413> la <0853> Mtwa <03381> drwh <07227> br <05971> Meh <05750> dwe <01439> Nwedg <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(7:4)

7:4 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> gedewn <1066> eti <2089> o <3588> laov <2992> poluv <4183> katagage <2609> autouv <846> eiv <1519> to <3588> udwr <5204> kai <2532> dokimw <1381> autouv <846> soi <4771> ekei <1563> kai <2532> estai <1510> on <3739> ean <1437> eipw prov <4314> se <4771> outov <3778> poreusetai <4198> meta <3326> sou <4771> autov <846> poreusetai <4198> meta <3326> sou <4771> kai <2532> on <3739> ean <1437> eipw soi <4771> oti <3754> ou <3364> poreusetai <4198> meta <3326> sou <4771> autov <846> ou <3364> poreusetai <4198> meta <3326> sou <4771>

7:5 <08354> twtsl <01290> wykrb <05921> le <03766> erky <0834> rsa <03605> lkw <0905> dbl <0853> wtwa <03322> gyut <03611> blkh <03952> qly <0834> rsak <04325> Mymh <04480> Nm <03956> wnwslb <03952> qly <0834> rsa <03605> lk <01439> Nwedg <0413> la <03068> hwhy <0559> rmaywo <04325> Mymh <0413> la <05971> Meh <0853> ta <03381> drwyw(7:5)

7:5 kai <2532> katebibasen <2601> ton <3588> laon <2992> eiv <1519> to <3588> udwr <5204> kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> gedewn <1066> pav <3956> ov <3739> an <302> laqh th <3588> glwssh <1100> autou <846> ek <1537> tou <3588> udatov <5204> wv <3739> ean <1437> laqh o <3588> kuwn <2965> sthseiv <2476> auton <846> kata <2596> monav <3441> kai <2532> pav <3956> ov <3739> an <302> kamqh <2578> epi <1909> ta <3588> gonata <1119> autou <846> tou <3588> piein <4095> metasthseiv <3179> auton <846> kay <2596> auton <1438>

7:6 o <04325> Mym <08354> twtsl <01290> Mhykrb <05921> le <03766> werk <05971> Meh <03499> rty <03605> lkw <0376> sya <03967> twam <07969> sls <06310> Mhyp <0413> la <03027> Mdyb <03952> Myqqlmh <04557> rpom <01961> yhyw(7:6)

7:6 kai <2532> egeneto <1096> pav <3956> o <3588> ariymov <706> twn <3588> laqantwn en <1722> th <3588> glwssh <1100> autwn <846> triakosioi <5145> andrev <435> kai <2532> pav <3956> o <3588> epiloipov <1954> tou <3588> laou <2992> ekamqan <2578> epi <1909> ta <3588> gonata <1119> autwn <846> tou <3588> piein <4095> udwr <5204>

7:7 <04725> wmqml <0376> sya <01980> wkly <05971> Meh <03605> lkw <03027> Kdyb <04080> Nydm <0853> ta <05414> yttnw <0853> Mkta <03467> eyswa <03952> Myqqlmh <0376> syah <03967> twam <07969> slsb <01439> Nwedg <0413> la <03068> hwhy <0559> rmayw(7:7)

7:7 kai <2532> eipen kuriov <2962> prov <4314> gedewn <1066> en <1722> toiv <3588> triakosioiv <5145> andrasin <435> toiv <3588> laqasin swsw <4982> umav <4771> kai <2532> paradwsw <3860> thn <3588> madiam en <1722> ceiri <5495> sou <4771> kai <2532> pav <3956> o <3588> laov <2992> apotrecetw anhr <435> eiv <1519> ton <3588> topon <5117> autou <846>TIP #18: Centang "Hanya dalam TB" pada Pencarian Universal untuk pencarian teks alkitab hanya dalam versi TB [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA