TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Hakim-hakim 3:1-6

3:1 <03667> Nenk <04421> twmxlm <03605> lk <0853> ta <03045> wedy <03808> al <0834> rsa <03605> lk <0853> ta <03478> larvy <0853> ta <0> Mb <05254> twonl <03068> hwhy <03240> xynh <0834> rsa <01471> Mywgh <0428> hlaw(3:1)

3:1 kai <2532> tauta <3778> ta <3588> eynh <1484> afhken ihsouv <2424> wste <5620> peirasai <3985> en <1722> autoiv <846> ton <3588> israhl <2474> pantav <3956> touv <3588> mh <3165> egnwkotav <1097> pantav <3956> touv <3588> polemouv <4171> canaan <5477>

3:2 <03045> Mwedy <03808> al <06440> Mynpl <0834> rsa <07535> qr <04421> hmxlm <03925> Mdmll <03478> larvy <01121> ynb <01755> twrd <01847> ted <04616> Neml <07535> qr(3:2)

3:2 plhn <4133> dia <1223> tav <3588> geneav <1074> twn <3588> uiwn <5207> israhl <2474> tou <3588> didaxai <1321> autouv <846> polemon <4171> plhn <4133> oi <3588> emprosyen <1715> autwn <846> ouk <3364> egnwsan <1097> auta <846>

3:3 <02574> tmx <0935> awbl <05704> de <01179> Nwmrx <0> leb <02022> rhm <03844> Nwnblh <02022> rh <03427> bsy <02340> ywxhw <06722> yndyuhw <03669> ynenkh <03605> lkw <06430> Mytslp <05633> ynro <02568> tsmx(3:3)

3:3 tav <3588> pente <4002> satrapeiav twn <3588> allofulwn <246> kai <2532> panta <3956> ton <3588> cananaion kai <2532> ton <3588> sidwnion <4606> kai <2532> ton <3588> euaion ton <3588> katoikounta ton <3588> libanon <3030> apo <575> tou <3588> orouv <3735> tou <3588> balaermwn ewv <2193> lobwhmay

3:4 <04872> hsm <03027> dyb <01> Mtwba <0853> ta <06680> hwu <0834> rsa <03068> hwhy <04687> twum <0853> ta <08085> wemsyh <03045> tedl <03478> larvy <0853> ta <0> Mb <05254> twonl <01961> wyhyw(3:4)

3:4 kai <2532> egeneto <1096> wste <5620> peirasai <3985> en <1722> autoiv <846> ton <3588> israhl <2474> gnwnai <1097> ei <1487> akousontai <191> tav <3588> entolav <1785> kuriou <2962> av <3739> eneteilato <1781> toiv <3588> patrasin <3962> autwn <846> en <1722> ceiri <5495> mwush

3:5 <02983> yowbyhw <02340> ywxhw <06522> yzrphw <0567> yrmahw <02850> ytxh <03669> ynenkh <07130> brqb <03427> wbsy <03478> larvy <01121> ynbw(3:5)

3:5 kai <2532> oi <3588> uioi <5207> israhl <2474> katwkhsan en <1722> mesw <3319> tou <3588> cananaiou kai <2532> tou <3588> cettaiou kai <2532> tou <3588> amorraiou kai <2532> tou <3588> ferezaiou kai <2532> tou <3588> euaiou kai <2532> tou <3588> iebousaiou

3:6 P <0430> Mhyhla <0853> ta <05647> wdbeyw <01121> Mhynbl <05414> wntn <01323> Mhytwnb <0853> taw <0802> Mysnl <01992> Mhl <01323> Mhytwnb <0853> ta <03947> wxqyw(3:6)

3:6 kai <2532> elabon <2983> tav <3588> yugaterav <2364> autwn <846> eautoiv <1438> eiv <1519> gunaikav <1135> kai <2532> tav <3588> yugaterav <2364> autwn <846> edwkan <1325> toiv <3588> uioiv <5207> autwn <846> kai <2532> elatreusan <3000> toiv <3588> yeoiv <2316> autwn <846>TIP #16: Tampilan Pasal untuk mengeksplorasi pasal; Tampilan Ayat untuk menganalisa ayat; Multi Ayat/Kutipan untuk menampilkan daftar ayat. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA