TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Ester 7:8-10

Konteks
7:8 Ketika raja kembali dari taman istana ke dalam ruangan minum anggur, maka Haman berlutut pada katil x  tempat Ester berbaring. y  Maka titah raja: "Masih jugakah ia hendak menggagahi sang ratu di dalam istanaku z  sendiri?" Tatkala titah raja itu keluar dari mulutnya, maka diselubungi oranglah muka a  Haman. 7:9 Sembah Harbona, b  salah seorang sida-sida yang di hadapan raja: "Lagipula tiang yang dibuat Haman untuk Mordekhai, orang yang menyelamatkan raja dengan pemberitahuannya itu, telah berdiri di dekat rumah Haman, lima puluh hasta tingginya. c " Lalu titah raja: "Sulakan dia pada tiang itu. d " 7:10 Kemudian Haman e  disulakan f  pada tiang g  yang didirikannya untuk Mordekhai. h  Maka surutlah i  panas hati raja.


TIP #14: Gunakan Boks Temuan untuk melakukan penyelidikan lebih jauh terhadap kata dan ayat yang Anda cari. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA