TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Ester 1:1-3

1:1 <04082> hnydm <03967> hamw <06242> Myrvew <07651> ebs <03568> swk <05704> dew <01912> wdhm <04427> Klmh <0325> swrwsxa <01931> awh <0325> swrwsxa <03117> ymyb <01961> yhyw(1:1)

1:1 (1:1s) kai <2532> egeneto <1096> meta <3326> touv <3588> logouv <3056> toutouv <3778> en <1722> taiv <3588> hmeraiv <2250> artaxerxou outov <3778> o <3588> artaxerxhv apo <575> thv <3588> indikhv ekaton <1540> eikosi <1501> epta <2033> cwrwn <5561> ekrathsen <2902>

1:2 <01002> hrybh <07800> Nswsb <0834> rsa <04438> wtwklm <03678> aok <05921> le <0325> swrwsxa <04428> Klmh <07675> tbsk <01992> Mhh <03117> Mymyb(1:2)

1:2 en <1722> autaiv <846> taiv <3588> hmeraiv <2250> ote <3753> eyronisyh o <3588> basileuv <935> artaxerxhv en <1722> sousoiv th <3588> polei <4172>

1:3 <06440> wynpl <04082> twnydmh <08269> yrvw <06579> Mymtrph <04074> ydmw <06539> orp <02426> lyx <05650> wydbew <08269> wyrv <03605> lkl <04960> htsm <06213> hve <04427> wklml <07969> swls <08141> tnsb(1:3)

1:3 en <1722> tw <3588> tritw <5154> etei <2094> basileuontov <936> autou <846> dochn <1403> epoihsen <4160> toiv <3588> filoiv <5384> kai <2532> toiv <3588> loipoiv eynesin <1484> kai <2532> toiv <3588> perswn kai <2532> mhdwn endoxoiv <1741> kai <2532> toiv <3588> arcousin <758> twn <3588> satrapwnTIP #23: Gunakan Studi Kamus dengan menggunakan indeks kata atau kotak pencarian. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA