TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

  Boks Temuan

Efesus 1:3-11

Konteks
Kekayaan orang-orang yang terpilih
1:3 Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus g  telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. h  1:4 Sebab di dalam Dia Allah telah memilih 1  kita i  sebelum dunia j  dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat k  di hadapan-Nya. 1:5 Dalam kasih l  Ia telah menentukan m  kita dari semula 2  oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya 3 , n  sesuai dengan kerelaan o  kehendak-Nya, 1:6 supaya terpujilah kasih karunia-Nya p  yang mulia, yang dikaruniakan-Nya kepada kita di dalam Dia, yang dikasihi-Nya. q  1:7 Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya r  kita beroleh penebusan, s  yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan t  kasih karunia-Nya, 1:8 yang dilimpahkan-Nya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. 1:9 Sebab Ia telah menyatakan rahasia u  kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaan-Nya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkan-Nya v  di dalam Kristus 1:10 sebagai persiapan kegenapan w  waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus x  sebagai Kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. 1:11 Aku katakan "di dalam Kristus", karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan--kami yang dari semula ditentukan y  untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan z  kehendak-Nya--
Seret untuk mengatur ukuranSeret untuk mengatur ukuran

[1:4]  1 Full Life : MEMILIH.

Nas : Ef 1:4

Lihat art. PEMILIHAN DAN PREDESTINASI.

[1:5]  2 Full Life : TELAH MENENTUKAN DARI SEMULA.

Nas : Ef 1:5

Lihat art. PEMILIHAN DAN PREDESTINASI.

[1:5]  3 Full Life : UNTUK MENJADI ANAK-ANAK-NYA.

Nas : Ef 1:5

Lihat cat. --> 1Yoh 3:1.

[atau ref. 1Yoh 3:1]TIP #20: Untuk penyelidikan lebih dalam, silakan baca artikel-artikel terkait melalui Tab Artikel. [SEMUA]
dibuat dalam 0.03 detik
dipersembahkan oleh YLSA