TB NETBible YUN-IBR Ref. Silang Nama Gambar Himne

Bilangan 33:50-56

TSK Full Life Study Bible

33:50

33:50

Judul : Apa yang harus dilakukan sesudah tanah Kanaan direbut

Perikop : Bil 33:50-56


sungai Yordan

Bil 33:4833:51

33:51

tanah Kanaan,

Bil 34:2; Yos 3:17 [Semua]33:52

33:52

segala bukit

Im 26:1; [Lihat FULL. Im 26:1]; Mazm 106:34-36 [Semua]33:53

33:53

untuk diduduki.

Ul 11:31; 17:14; Yos 1:11; 21:43 [Semua]33:54

membagi .................................................. membagi(TB)/bahagi ............................................... beroleh bahagianmu(TL) <05157> [ye shall divide.]

jumlahnya .... bahagian pusakanya pusaka ......... bahagian pusakanya .... pusaka(TB)/besarkan bahagian pusakanya .......... bahagian pusakanya(TL) <05159 07235> [give the more inheritance. Heb. multiply his inheritance.]

bahagian pusakanya pusaka ........ jumlahnya bahagian pusakanya .... pusaka(TB)/bahagian pusakanya ......... kecilkan bahagian pusakanya(TL) <05159 04591> [give the less inheritance. Heb. diminish his inheritance in the place.]

33:54

membuang undi

Im 16:8; [Lihat FULL. Im 16:8]; Bil 36:2 [Semua]

menurut kaummu:

Bil 26:54

yang kecil;

Bil 35:8

menurut suku

Yos 18:1033:55

selumbar(TB)/duri(TL) <07899> [shall be pricks.]

33:55

seperti duri

Yos 23:13; Hak 2:3; Mazm 106:36; Yes 55:13; Yeh 2:6; 28:24; Mi 7:4; 2Kor 12:7 [Semua]


Catatan Frasa: JIKA KAMU TIDAK MENGHALAU PENDUDUK NEGERI ITU.


33:56

33:56

kepada mereka.

Bil 14:28
TIP #08: Klik ikon untuk memisahkan teks alkitab dan catatan secara horisontal atau vertikal. [SEMUA]
dibuat dalam 0.05 detik
dipersembahkan oleh YLSA