Alkitab SABDA
alkitab.sabda.org

Bilangan 12:14-15

12:14 Kemudian berfirmanlah TUHAN kepada Musa: "Sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama tujuh hari? Biarlah dia selama tujuh hari dikucilkan ke luar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali." 12:15 Jadi dikucilkanlah Miryam ke luar tempat perkemahan tujuh hari lamanya, dan bangsa itu tidak berangkat sebelum Miryam diterima kembali.

Sumber: http://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=bilangan 12:14-15
Copyright © 2005-2020 Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)